CAF

Strona znajduje się w archiwum.

Ponad 100 JST wzięło udział w 3 spotkaniach informacyjnych

Spotkania zorganizowane przez MSWiA dotyczyły konkursu na wybór beneficjentów projektów współfinansowanych z EFS oraz projektu systemowego ,,CAF”.

 

W dniach 6-8 lipca w Warszawie, Białymstoku i Lublinie odbyły się 3 kolejne spotkania informacyjne dotyczące konkurs na wybór beneficjentów projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 5.2 Wzmocnienie Potencjału Administracji Samorządowej, Priorytetu V Dobre Rządzenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz związanego z tym udziału jednostek samorządu terytorialnego  w projekcie systemowym „Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą”.

W IV kwartale 2011 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosi konkurs na wybór beneficjentów projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 5.2 Wzmocnienie Potencjału Administracji Samorządowej,
Priorytetu V Dobre Rządzenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.Łączna kwota alokacji przewidzianej na niego wynosi 50 000 000 zł.

Aby wziąć w nim udział należy spełnić łącznie kryteria:

  1. Jednostka samorządu terytorialnego powinna wziąć udział w projekcie systemowym „Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą”.
  2. Jednostka ma wskaźnik będący relacją podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy lub powiatu przyjęty do obliczania subwencji wyrównawczej z budżetu państwa na rok 2011 w stosunku do wskaźnika Gg dla gminy oraz Pp dla powiatu, określony na 2011 rok, równy lub niższy od 66%.
  3. Jednostka samorządu terytorialnego nie zostały objęte wsparciem jako beneficjent, partner, grupa docelowa w odniesieniu do projektu konkursowego, który wcześniej uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 5.2 POKL (nr 3/POKL/5.2.1/2008, 2/POKL/5.2.1/2009 i 2/POKL/5.2.1/2010).

 

Jednostki samorządu terytorialnego, które spełniają powyższe kryteria, a nie wzięły udziału w spotkaniach informacyjnych zachęcamy do kontaktu telefonicznego na podane niżej numery telefonów:

 

(061) 856 – 69 -79

(061) 856 – 69 -87

(061) 856 – 69 -62

(061) 856 – 69 -92 

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań związanych z przystąpieniem do projektu znajdą Państwo TUTAJ.

  

  • Spotkania informacyjne dla urzędów.
    Spotkania informacyjne dla urzędów.
Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ