CAF

Strona znajduje się w archiwum.

MSWiA zaprasza jednostki samorządu terytorialnego na spotkania

Dotyczyć będę konkursu i projektu systemowego CAF w ramach Działania 5.2 POKL

Od 14 czerwca do 8 lipca 2011 r. MSWiA organizuje spotkania informacyjne  dotyczące  nowego konkursu dla  JST w ramach Działania 5.2 POKL, oraz realizacji projektu systemowego. 

W IV kwartale 2011 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosi konkurs na wybór beneficjentów projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 5.2 Wzmocnienie Potencjału Administracji Samorządowej,
Priorytetu V Dobre Rządzenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.Łączna kwota alokacji przewidzianej na niego wynosi 50 000 000 zł.

Aby wziąć w nim udział należy spełnić łącznie kryteria:

  1. Jednostka samorządu terytorialnego powinna wziąć udział w projekcie systemowym „Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą”.
  2. Jednostka ma wskaźnik będący relacją podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy lub powiatu przyjęty do obliczania subwencji wyrównawczej z budżetu państwa na rok 2011 w stosunku do wskaźnika Gg dla gminy oraz Pp dla powiatu, określony na 2011 rok, równy lub niższy od 66%.
  3. Jednostka samorządu terytorialnego nie zostały objęte wsparciem jako beneficjent, partner, grupa docelowa w odniesieniu do projektu konkursowego, który wcześniej uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 5.2 POKL (nr 3/POKL/5.2.1/2008, 2/POKL/5.2.1/2009 i 2/POKL/5.2.1/2010),

 

Dotychczas odbyły się spotkania w Tarnowie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu, Kaliszu, Toruniu i Gdańsku.

 

Najbliższe spotkania odbędą się:

 

 

06.07.2011

Gmach MSWiA, ul. Batorego 5 Warszawa

07.07.2011

Hotel Cristal, ul. Lipowa 3/5, 15-424 Białystok

08.07.2011

Hotel Mercure Unia, al.. Racławickie 12 Lublin

 

NA SPOTKANIA MSWiA ZAPRASZA WSZYSTKIE  JST, KTÓRE JESZCZE NIE WZIEŁY UDZIAŁU W SPOTKANIACH, A KTÓRE SPEŁNIAJĄ WYŻEJ WYMIENIONE KRYTERIA.

 

Bliższe informacje można uzyskać pod następującymi numerami telefonów:

(061) 856 – 69 -79

(061) 856 – 69 -87

(061) 856 – 69 -62

(061) 856 – 69 -92 

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań związanych z przystąpieniem do projektu znajdą Państwo TUTAJ.

 

Poniżej zdjęcia ze spotkań informacyjnych.

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ