CAF

Strona znajduje się w archiwum.

MSWiA zaprasza jednostki samorządu terytorialnego na spotkania informacyjne dotyczące konkursu i projektu systemowego CAF w ramach Działania 5.2 POKL

Informacja na temat spotkań.

Od 14 czerwca do 8 lipca 2011 r. MSWiA przeprowadzi 11 spotkań informacyjnych  dotyczących   nowego konkursu dla  JST w ramach Działania 5.2 POKL, oraz realizacji projektu systemowego. 

W IV kwartale 2011 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosi konkurs na wybór beneficjentów projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 5.2 Wzmocnienie Potencjału Administracji Samorządowej,
Priorytetu V Dobre Rządzenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.Łączna kwota alokacji przewidzianej na niego wynosi 50 000 000 zł.

Aby wziąć w nim udział należy spełnić łącznie kryteria:

  1. Jednostka samorządu terytorialnego powinna wziąć udział w projekcie systemowym „Przygotowaniejednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą”.
  2. Jednostka ma wskaźnik będący relacją podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy lub powiatu przyjęty do obliczania subwencji wyrównawczej z budżetu państwa na rok 2011 w stosunku do wskaźnika Gg dla gminy oraz Pp dla powiatu, określony na 2011 rok, równy lub niższy od 66%. Listę jednostek spełniających to kryterium znajdą Państwo w załączniku.
Termin realizacji Miejsce realizacji konferencji
14.06.2011 Hotel Tarnovia , ul. Kościuszki 10, 33-100 Tarnów 
15.06.2011 Hotel Wilga, ul. Przedwiośnie 16, 30-502 Kraków
16.06.2011 Hotel Diament,  Katowice ul.Dworcowa 9, 40-012 Katowice
17.06.2011 Hotel Europeum, ul. Kazimierza Wielkiego 27a, 50-077  Wrocław 
21.06.2011 NH Hotel, ul. Sw. Marcin 67 61-806 Poznań
22.06.2011 Hotel Calisia, ul. Nowy Świat 1-3,  62-800 Kalisz
27.06.2011 Hotel Heban, ul. Małe Garbary 7, 87 - 100 Toruń
28.06.2011 Hotel Novotel, ul. Pszenna 1, 80-749 Gdańsk
06.07.2011 Gmach MSWiA, ul. Batorego 5 Warszawa
07.07.2011 Hotel Cristal, ul. Lipowa 3/5, 15-424 Białystok
08.07.2011 Hotel Mercure Unia, al.. Racławickie 12 Lublin 

Na spotkaniu zostanie przekazana pełna informacja dotycząca warunków uczestnictwa w projekcie. Udział w spotkaniach jest BEZPŁATNY.  Spotkanie będzie trwało około 3 godzin.

Wykaz gmin i powiatów, które otrzymały zaproszenia znajduje się w załączniku. Zaproszenia zostały wysłane na adresy mailowe jednostek oraz pocztą i faksem. 

Załączniki

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ