CAF

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólna Metoda Oceny (CAF)

Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę.

Szanowni Państwo,

DAP MSWiA prezentuje drugie polskie wydanie podręcznika metody CAF 2006. Metoda CAF świętuje już swoje dziesięciolecie, a liczba polskich użytkowników CAF zarejestrowanych w bazie Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej przekroczyła dwieście instytucji.
Polska jest jednym z najaktywniejszych w Europie krajów wykorzystujących metodę CAF. Jest to tym większy powód do dumy, że świadczy o ogromnym zaangażowaniu konkretnych instytucji i ich pracowników, będącym przejawem oddolnych, lokalnych inicjatyw i potrzeby doskonalenia rezultatów własnej pracy.

 Podręcznik został opracowany w ramach realizacji projektu: ,,Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą”.  Działanie 5.2.2 PO KL.

Załączniki

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ