CAF

Strona znajduje się w archiwum.

Rekrutacja do drugiej części projektu systemowego „Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą”

 Szanowni Państwo,


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje w IV kwartale 2011 r. przeprowadzić konkurs, którego beneficjentami mogą być jednostki spełniające łącznie następujące kryteria:
- wzięły udział w projekcie systemowym „Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą”,

- nie zostały objęte wsparciem jako beneficjent, partner, grupa docelowa w odniesieniu do projektu konkursowego, który wcześniej uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 5.2 POKL (nr 3/POKL/5.2.1/2008, 2/POKL/5.2.1/2009 i 2/POKL/5.2.1/2010),
- mają wskaźnik będący relacją podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy lub powiatu przyjęty do obliczania subwencji wyrównawczej z budżetu państwa na rok 2011
w stosunku do wskaźnika Gg dla gminy oraz Pp dla powiatu, określony na 2011 rok, równy lub niższy od 50%.

Korzyści płynące z udziału w konkursie to:

- Możliwość wzmocnienia słabych punktów urzędu wykazanych przy przeprowadzeniu samooceny za pomocą metody CAF.

- Uczestnictwo w konkursie o alokacji w wysokości 50 milionów złotych

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z Partnerem Projektu – firmą F5 Konsulting  prowadzi szeroko zakrojoną akcję promocyjną. W tym celu planuje zorganizowanie cyklu spotkań z przedstawicielami wszystkich jednostek mogących wziąć udział w projekcie. Od 15 marca br. rozpoczną się spotkania informacyjne. Każdy z przedstawicieli ww. jednostek otrzyma list Ministra stanowiący zaproszenie do udziału w spotkaniu. Dla ułatwienia rekrutacja zostanie podzielona na dwie tury. W pierwszej turze wsparciem zostaną objęte jednostki z pięciu województw – mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego.

Poniżej została zamieszczona lista jednostek zaproszonych do udziału w pierwszej turze rekrutacji z przyporządkowanym miejscem spotkań. Przyporządkowanie nie ma charakteru obligatoryjnego i można zmienić preferowaną lokalizację. Ponadto zamieszczamy program i terminarz spotkań pierwszej części rekrutacji. Drugą część rekrutacji planujemy rozpocząć w maju. 

Dalsze informacje uzyskają Państwo z materiałów wysłanych przez firmę F5 Konsulting oraz pod numerem telefonu (0-61) 856-69-64. Ewentualne pytania można kierować na adres mailowy: malgorzata.pawlowska@f5.pl .

Proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniach na adres: malgorzata.pawlowska@f5.pl

Załączniki

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ