CAF

Strona znajduje się w archiwum.

Broszury oraz publikacje dotyczące projektów Akademia Liderów Samorządowych oraz CAF

Departament Administracji Publicznej MSWiA opublikował elektroniczną wersję materiałów dotyczących projektów: "Akademia Liderów Samorządowych" oraz "CAF"
Pilotażowy projekt systemowy „Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą” zwany dalej „projektem systemowym CAF” jest realizowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach poddziałania 5.2.2 Systemowe wsparcie funkcjonowania administracji samorządowej, Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Departament Administracji Publicznej MSWiA pełni rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla ww. Działania. Materiały podsumowujące część szkoleniową projektu zostały przygotowane w związku z konferencją "Skuteczny i efektywny samorząd terytorialny" mającą miejsce w Warszawie dnia 8 października 2010 r.
Celem projektu systemowego CAF jest upowszechnienie wiedzy na temat modelu CAF w jednostkach samorządu terytorialnego i przygotowanie do jego wdrożenia.Materiały podsumowujące część szkoleniową projektu zostały przygotowane w związku z konferencją "Skuteczny i efektywny samorząd terytorialny" mającą miejsce w Warszawie dnia 8 października 2010 r. Materiały podsumowujące część szkoleniową projektu zostały przygotowane w związku z konferencją "Skuteczny i efektywny samorząd terytorialny" mającą miejsce w Warszawie dnia 8 października 2010 r.Materiały podsumowujące część szkoleniową projektu zostały przygotowane w związku z konferencją "Skuteczny i efektywny samorząd terytorialny" mającą miejsce w Warszawie dnia 8 października 2010 r. Materiały podsumowujące część szkoleniową projektu zostały przygotowane w związku z konferencją "Skuteczny i efektywny samorząd terytorialny" mającą miejsce w Warszawie dnia 8 października 2010 r.    Matarmdsdsdsads   
 

Departament Administracji Publicznej MSWiA przekazuje na Państwa ręce elektroniczną wersję broszury dotyczącej projektu Akademia Liderów Samorządowych oraz Raport z wykonania projektu. Zachęcamy tym samym do lektury tych publikacji. Projekt Akademia Liderów Samorządowych jest projektem realizowanym w ramach Działania 5.2 PO KL. Celem projektu Akademia Liderów Samorządowych jest podniesienie kwalifikacji oraz poziomu wiedzy w zakresie efektywnego zarządzania w samorządzie terytorialnym poprzez studia podyplomowe bądź studium zawodowe, których uczestnikami będą: wójtowie (burmistrzowie lub prezydenci) i ich zastępcy, starostowie i członkowie zarządów powiatów, marszałkowie województw i członkowie zarządów województw, sekretarze jednostek samorządu terytorialnego, skarbnicy oraz dyrektorzy urzędów marszałkowskich. Poprawa zarządzania w samorządzie terytorialnym wymaga faktycznego przywództwa kierownictw JST oraz wiedzy na temat nowoczesnych narzędzi i metod zarządzania. Materiały podsumowujące część szkoleniową projektu zostały przygotowane w związku z konferencją "Skuteczny i efektywny samorząd terytorialny" mającą miejsce w Warszawie dnia 8 października 2010 r.

Załączniki

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ