CAF

Strona znajduje się w archiwum.

Zakończenie części szkoleniowej projektu systemowego CAF

Dobiega końca realizacja projektu systemowego pn. „Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału
i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą”
, realizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w partnerstwie z firmą F5 Konsulting Sp. z o.o. Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy na temat Modelu CAF (będącego instrumentem kompleksowego zarządzania jakością dla instytucji sektora publicznego) oraz przeprowadzenie samooceny zgodnie z Metodą CAF 2006 w 80 jednostkach pilotażowych z terenu całej Polski.Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu V „Dobre rządzenie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”, Poddziałanie 5.2.2 „Systemowe wsparcie funkcjonowania administracji samorządowej”.

W lipcu zostanie zakończona realizacja wsparcia szkoleniowo-doradczego dla 80 Urzędów, która łącznie objęła:

   - szkolenia dla Koordynatorów CAF, powołanych w każdym z Urzędów uczestniczących  projekcie,

   - konsultacje wstępne w Urzędach, podczas których powołano reprezentatywne dla Urzędu Zespoły Samooceny,

   - warsztaty inicjujące nt. Wspólnej Metody Oceny CAF, których celem było zapoznanie członków zespołów powołanych w poszczególnych Jednostkach ze sposobem prowadzenia samooceny,

   - wsparcie doradcze w procesie samooceny, w tym konsultacje wspierające w każdym z Urzędów samoocenę indywidualną członków Zespołów Samooceny oraz warsztaty pozwalające na uzgodnienie wyników samooceny,

   - doradztwo grupowe, którego celem było przekazanie Urzędom wiedzy na temat ustalania priorytetów działań doskonalących, podstaw zarządzania projektem oraz sposobu monitoringu projektów usprawnień zarządczych.

Oficjalne zakończenie projektu nastąpi w dniu 8 października 2010 roku, podczas konferencji pn. „Skuteczny i efektywny samorząd terytorialny”. Konferencja odbędzie się w Auli Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Jeden z paneli realizowanych w ramach konferencji, pn. „Systemy zarządzania w JST”, zostanie w całości poświęcony projektowi. W jego ramach nastąpi podsumowanie projektu oraz omówienie wyników badania użyteczności CAF, które jest obecnie prowadzone w ramach projektu. Zostaną także zaprezentowane „dobre praktyki” związane z prowadzeniem samooceny CAF w samorządzie terytorialnym oraz będą miały miejsce wystąpienia ekspertów i panele dyskusyjne związane z tematyką CAF. Na zakończenie konferencji przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego zaangażowanym w projekt CAF zostaną wręczone dyplomy.

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ