Aktualności ALS

Badanie podsumowujące realizację projektu "Akademia Liderów Samorządowych"

 

Zapraszamy Państwa do udziału w badaniu ewaluacyjnym podsumowującym realizację projektu systemowego ministerstwa pn. Akademia Liderów Samorządowych.

Dzięki środkom z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w projekcie ALS udało się zorganizować sześć edycji studiów podyplomowych, podnosząc kwalifikacje ponad tysiąca pracowników samorządowych.

W zamierzeniach Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji wyniki niniejszego badania powinny wesprzeć prace ministerstwa nad opracowywaniem nowych form wsparcia kierowanych do pracowników jednostek samorządu terytorialnego w perspektywie finansowej 2014 -2020.

Badanie rozpocznie się 15 grudnia i potrwa około 4 tygodni. W tym czasie do wszystkich absolwentów studiów ALS skierowany zostanie email z odnośnikiem do ankiety internetowej, którą na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji przygotowała firma WYG PSDB sp. z o.o., prowadząca to badanie. Pragnę zapewnić, że wszystkie udzielone przez Państwa odpowiedzi będą anonimowe, a dane zgromadzone w badaniu będę użyte wyłącznie do analiz zbiorczych.

Ze strony Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji badanie jest nadzorowane przez Pana Przemysława Brzozowskiego, pracownika Departamentu Rozwoju Kapitału Ludzkiego, tel. 22 245 58 79, e-mail: przemyslaw.brzozowski@mac.gov.pl. Ze strony Wykonawcy nadzór nad badaniem sprawuje Pani Irena Wolińska, irena.wolinska@wygpsdbpl.

Bardzo proszę o przychylność dla kontaktujących się z Państwem badaczy oraz uczestnictwo w badaniu. Proszę także o uważne zapoznanie się z informacjami, jakie otrzymają Państwo od badaczy z WYG PSDB – będą to szczegółowe instrukcje dotyczące zakresu i sposobu wypełniania ankiet. W razie problemów będzie istniała możliwość kontaktu z badaczami – dane kontaktowe będą zawarte w treści zapowiedzianych informacji.

Wyniki badania zostaną opublikowane na stronie Ministerstwa w lutym 2015 roku.

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ