Aktualności ALS

Uroczyste zakończenie III edycji oraz rozpoczęcie IV edycji studiów ALS.

25 stycznia w auli dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się konferencja będąca zakończeniem III edycji/rozpoczęciem IV edycji projektu Akademia Liderów Samorządowych – projekcie realizowanym w partnerstwie przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach Działania 5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Akademia Liderów Samorządowych (ALS) to projekt dedykowany samorządowcom (sekretarzom i skarbnikom  jednostek samorządu terytorialnego), którzy chcą podnieść swoje umiejętności związane z zarządzaniem, poprawą jakości obsługi klientów czy stanowieniem dobrego prawa. Rokrocznie 160 samorządowców uczestniczy w studiach podyplomowych realizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz konsorcjum Wyższych Szkół Bankowych w Poznaniu, Chorzowie i Toruniu.

Po powitaniu gości przez gospodarza – Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Anna Giza - Poleszczuk – Minister Magdalena Młochowska wraz z przedstawicielami partnerujących w projekcie uczelni wręczyła dyplomy ukończenia studiów autorom osiemnastu najlepszych prac dyplomowych. Lista wyróżnionych absolwentów znajduje się w załączniku do niniejszej informacji.

Następnie pięcioro z wyróżnionych autorów przedstawiło krótkie prezentacje na temat swoich prac:  Pan Robert Litwinek, Sekretarz Gminy Baranów ( „Wybrane zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na przykładzie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Baranów);Pani Anna Sidorowicz, Skarbnik, Urząd Miejski Korsze („Rola poprawnej komunikacji wewnętrznej między referatem finansowym a innymi strukturami urzędu w sytuacji tworzenia budżetu gminy Korsze"); Pan Mirosław Antoniewicz, Sekretarz, Starostwo Powiatowe Police: („Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w powiatowej jednostce samorządu terytorialnego"); Pan Krzysztof Jędrośka, Sekretarz, Urząd Miasta Rydułtowy („Wartościowanie stanowisk pracy - czy metoda stosowana w przedsiębiorstwach i  służbie cywilnej da się zastosować w JST).

Wystąpienia zakończyła prezentacja raportu ewaluacyjnego III Edycji ALS przez  doc. dr Elżbietę Łojko.

W drugiej części konferencji wykład inauguracyjny dla uczestników IV edycji studiów ALS poprowadził prof. nadzw. Dr hab. Ryszard Sowiński. Tematem wykładu było „Dlaczego podatnicy uchylają się od opodatkowania ?

W dalszej części konferencji, Kierownik projektu ALS, Pan Łukasz Krysztofiak przedstawił założenia nowego projektu systemowego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST” zakładającego m.in. opracowanie systemu doradczo – eksperckiego dla JST.

Wręczenie dyplomów dla pozostałych 135 uczestników, którzy ukończyli studia z wynikiem celującym lub bardzo dobrym stało się klamrą spinającą całe wydarzenie. Dyplomy obok władz uczelni biorących udział w projekcie wręczali z ramienia MAC, Kierownik Projektu Pan Łukasz Krysztofiak oraz opiekun projektu Pan Przemysław Brzozowski.

 

Informacje na temat projektów dedykowanych dla samorządu terytorialnego – w tym Akademii Liderów Samorządowych,projektu Dobre prawo sprawne rządzenie oraz projektu Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST można znaleźć na stronie: www.administracja.mac.gov.pl

 • zdjęcie 1
  zdjęcie 1
 • zdjęcie 2
  zdjęcie 2
 • zdjęcie 3
  zdjęcie 3
 • zdjęcie 4
  zdjęcie 4
 • zdjęcie 5
  zdjęcie 5
 • zdjęcie 6
  zdjęcie 6
 • zdjęcie 7
  zdjęcie 7
 • zdjęcie 8
  zdjęcie 8

Załączniki

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ