Aktualności ALS

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczyste zakończenie II Edycji ALS

27 stycznia w auli dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się konferencja będąca zakończeniem II Edycji projektu Akademia Liderów Samorządowych – projekcie realizowanym w partnerstwie przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach Działania 5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Akademia Liderów Samorządowych (ALS) to projekt dedykowany samorządowcom (sekretarzom i skarbnikom  jednostek samorządu terytorialnego), którzy chcą podnieść swoje umiejętności związane z zarządzaniem, poprawą jakości obsługi klientów czy stanowieniem dobrego prawa. Rokrocznie 160 samorządowców uczestniczy w studiach podyplomowych realizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz konsorcjum Wyższych Szkół Bankowych w Poznaniu, Chorzowie i Toruniu.

Ideą tych studiów jest podnoszenie własnych umiejętności tak aby my – urzędnicy – mogli jeszcze bardziej profesjonalnie obsługiwać obywateli – klientów urzędu, podkreślił Minister Michał Boni otwierając konferencję. Minister gratulował sekretarzom i skarbnikom determinacji i chęci do studiowania oraz osiągnięcia tak dobrych wyników w nauce. Każdy urzędnik czy samorządowy czy na szczeblu centralnym powinien szczególną wagę przykładać do zdobywania nowej wiedzy po to, aby unikać popełniania błędów – konstatował Minister Boni.

Głos zabrała obecna na konferencji Prof. Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy – podkreślając znaczenie samorządu terytorialnego w dostarczaniu obywatelom wysokiej jakości usług oraz fakt, iż to urzędnicy samorządowi są najbliżej obywateli będąc niejako wizytówką sprawności działania aparatu państwowego.

Po powitaniu gości przez gospodarza – Prorektora Uniwersytetu Warszawskiego Prof. Tadeusza Tomaszewskiego – Minister Michał Boni wręczył dyplomy ukończenia studiów autorom dwudziestu pięciu najlepszych prac dyplomowych. O wysokim profesjonalizmie obronionych prac może świadczyć fakt, iż Prezydent Gronkiewicz-Waltz wyrażając się z uznaniem o ich autorach dodała: „napisane prace są tak ciekawe, że zastanowię się czy nie ściągnąć kilku osób do ratusza...”. Lista wyróżnionych absolwentów znajduje się w załączniku do niniejszej informacji.

Wręczenie dyplomów zakończyła prezentacja raportu ewaluacyjnego II Edycji ALS przez  doc. dr Elżbietę Łojko, prodziekana UW oraz jednej z wyróżnionych prac podyplomowych Sekretarza gminy Garwolin. Raport w wersji elektronicznej dostępny jest poniżej.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przedstawiło ponadto założenia projektu Dobre prawo-sprawne rządzenie zakładającego m.in. szkolenia oraz doradztwo prawne dla jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski. Przywitano i przybliżono także sylwetki uczestników kolejnej – III Edycji, która rozpoczyna właśnie studia. Wręczenie dyplomów dla pozostałych 135 uczestników, którzy ukończyli studia z wynikiem celującym lub bardzo dobrym stało się klamrą spinającą całe wydarzenie. Dyplomy obok władz uczelni biorących udział w projekcie wręczał z ramienia MAiC zastępca dyrektora Departamentu Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego – Pan Adam Misiuwianiec.

To wielka radość i wielki smutek – podsumowała Pani Dziekan Łojko – z jednej strony witamy nowych uczestników, z drugiej żegnamy wspaniałych absolwentów.

Informacje na temat projektów dedykowanych dla samorządu terytorialnego – w tym Akademii Liderów Samorządowych czy projektu Dobre prawo sprawne rządzenie można znaleźć na stronie: www.administracja.mac.gov.pl  

 • Fot.1
  Fot.1
 • Fot.2
  Fot.2
 • Fot. 3
  Fot. 3
 • Fot. 4
  Fot. 4
 • Fot. 5
  Fot. 5
 • Fot. 6
  Fot. 6
 • Fot. 7
  Fot. 7
 • Fot. 8
  Fot. 8
 • Fot. 9
  Fot. 9
 • Fot. 10
  Fot. 10
 • Fot. 11
  Fot. 11

Załączniki

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ