Aktualności ALS

Strona znajduje się w archiwum.

II Edycja Akademii Liderów Samorządowych zbliża się ku końcowi.

Słuchacze II Edycji ALS przygotowują się do zakończenia studiów. Rekrutacja do III Edycji ALS - ciągle trwa !!!

ALS to bezpłatne studia podyplomowe dla sekretarzy i skarbników realizowane przez Ministerstwo wraz z partnerami w Warszawie (Uniwersytet Warszawski), Poznaniu (WSB w Poznaniu), Chorzowie (Wydział Zamiejscowy WSB Poznań) oraz w Toruniu (WSB w Toruniu). Studia w ramach Akademii Liderów Samorządowych pomagają pogłębić wiedzę prawniczą i umożliwiają doskonalenie umiejętności menedżerskich. Ideą Akademii jest wymiana doświadczeń pomiędzy samorządowcami w zakresie poprawy jakości obsługi klientów administracji samorządowej.

160 uczestnikom II Edycji pozostały jeszcze obrony prac dyplomowych pisanych pod okiem promotorów.

Obecnie trwa rekrutacja do III Edycji Akademii – Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zachęca do przesyłania zgłoszeń do 16 grudnia na adres: akademia.liderow@mswia.gov.pl Lista uczestników zostanie zaprezentowana 22 grudnia na stronach Ministerstwa.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zwróciło się do uczestników II edycji Akademii Liderów Samorządowych z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej studiów. Ankieta stanowiła ocenę odbytych studiów w kontekście ich przydatności w pełnieniu obowiązków służbowych a także odpowiadała na pytania związane z wpływem ALS na ścieżkę kariery zawodowej. Ankieta została przekazana w formie on-line, jej wypełnienie przyczyni się nie tylko do weryfikacji jakości kształcenia przez Ministerstwo, ale przede wszystkim wpłynie na kształt programu kolejnej edycji.

Uczestnicy zostali poproszeni o ocenę dotychczas realizowanych przedmiotów oraz zgłaszanie propozycji dotyczących wprowadzenia nowych. Dla Ministerstwa takie uwagi są niezwykle cenne pozwalając tym samym na stałe ulepszanie programu tak aby był on maksymalnie dostosowany do potrzeb sekretarzy i skarbników jednostek samorządu terytorialnego.

Według nadesłanych ankiet wszyscy uczestnicy studiów uznali, iż zdobyta wiedza jest bardzo przydatna w wykonywaniu swoich obowiązków zawodowych. Identyczne oceny wiązały się z odpowiedzią na pytanie dotyczące zadowolenia z uczestnictwa w II Edycji ALS. Ponadto bardzo dobrą ocenę wystawiono jakości kształcenia we wszystkich uczelniach realizujących ALS. 

Równie dobre noty otrzymała obsługa studiów opiekująca się słuchaczami m.in.  w zakresie materiałów dydaktycznych, obecności czy innych spraw organizacyjnych. 

Wszyscy ankietowani zgodnie twierdzili, że pozyskana w ramach studiów wiedza jest przydatna lub bardzo przydatna w wykonywaniu obowiązków służbowych. 99% słuchaczy stoi na stanowisku, iż wszyscy wykładowcy prezentowali pełen profesjonalizm. „Świetna okazja do zdobycia i wymiany doświadczeń oraz zdobycie nowych kwalifikacji” czy „Więcej takich projektów. Wielkie brawa” to tylko niektóre z opinii uczestników ALS.

Wśród propozycji dodatkowych zajęć dla kolejnych edycji słuchacze wskazywali min.:

- zajęcia z zakresu budżetu zadaniowego,

- jawność działania organów, dostęp do informacji publicznej,

- kontrola zarządcza, ocena pracowników,

- zarządzanie zmianą,

- więcej zajęć z promocji i informacji JST,

- zagadnienia z pomocy społecznej.

Przypominamy, iż uroczyste zakończenie II Edycji będące jednocześnie rozpoczęciem III będzie miało miejsce dnia 27 stycznia 2012 r. o godzinie 10.30 w dawnej Bibliotece Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu 26/28

Najtrafniejsze podsumowanie II Edycji ALS sformułowała jedna ze słuchaczek: „Jedna uwaga – szkoda, że to już koniec.”

  

Projekt ALS realizowany jest dzięki wsparciu środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

       

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ