Aktualności ALS

Strona znajduje się w archiwum.

REKRUTACJA do III EDYCJI AKADEMII LIDERÓW SAMORZĄDOWYCH

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w rekrutacji. SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA !!!

 

Szanowni Państwo,

 

Akademia Liderów Samorządowuych to bezpłatne studia podyplomowe dla sekretarzy i skarbników realizowane przez Ministerstwo wraz z partnerami w Warszawie (Uniwersytet Warszawski), Poznaniu (WSB w Poznaniu), Chorzowie (Wydział Zamiejscowy WSB Poznań) oraz w Toruniu (WSB w Toruniu). Słuchacze pokrywają we własnym zakresie* koszt dojazdu oraz zakwaterowania w trakcie trwania zjazdów. Partnerzy projektu przygotowali dla Państwa poczęstunek w czasie zajęć (przerwy kawowe oraz obiad).

Studia w ramach Akademii Liderów Samorządowych pomagają pogłębić wiedzę prawniczą i umożliwiają doskonalenie umiejętności menedżerskich. Ideą Akademii jest wymiana doświadczeń pomiędzy samorządowcami w zakresie poprawy jakości obsługi klientów administracji samorządowej.  

Szczegółowy harmonogram znajdą Państwo w poniższej tabelce.

 

Do kogo adresowana jest III edycja Akademii Liderów Samorządowych:

Po pierwsze  sekretarze Jednostek Samorządu Terytorialnego(w tym dyrektorzy urzędów pełniący role sekretarzy), odpowiadający za organizację i jakość pracy urzędu.

Po drugie  skarbnicy JST, odpowiedzialni za sprawy finansowe jednostek.

Trzecia edycja studiów przewidziana została dla 160 uczestników z co najmniej 80 JST. 

Działanie

Data

Rekrutacja uczestników

15 listopada – 16 grudnia

Przedstawienie gotowej listy uczestników

22 grudnia, godz. 12

Inauguracja Akademii Liderów i rozpoczęcie zajęć

27 stycznia 2012 r.

Zakończenie Akademii Liderów III i rozpoczęcie kolejnej edycji (IV).

styczeń 2013

Nabór uczestników Akademii Liderów dokonany będzie przez Ministerstwo w oparciu o zestandaryzowane kryteria. Nabór potrwa od 15 listopada do 16 grudnia. Decyduje kolejność wpływu zgłoszeń.

- warunkiem niezbędnym jest przesłanie na adres: akademia.liderow@mswia.gov.pl maila z podanym imieniem i nazwiskiem, nazwą JST oraz pełnioną funkcją. Wzór takiego maila znajdą Państwo w załącznikach.

Maile przyjmowane będą od 15 LISTOPADA  W odpowiedzi - od godziny 9 tego dnia otrzymają Państwo elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić on-line. Formularze będą odsyłane na adresy z których otrzymaliśmy maile.

Po poprawnym wypełnieniu formularza należy kliknąć wyślij - wówczas trafia on na serwer Ministerstwa.

Data i godzina wpływu formularza stanowi o kolejności przyjęcia na Akademię Liderów Samorządowych.

 

- warunkiem preferowanym jest wyższe wykształcenie kandydatów na słuchaczy Akademii Liderów Samorządowych

Według założeń Ministerstwo planuje, że uczestnicy Akademii Liderów będą rekrutowani według następujących parytetów:

- 70 % uczestników będzie pochodzić z gmin wiejskich oraz miejsko-wiejskich,

- 30 % uczestników z pozostałych JST, tj: gmin miejskich, miast na prawach powiatu, powiatów oraz samorządów województw.

Ministerstwo zastrzega sobie prawo do zmian w proporcjach rekrutacji uczestników z danej grupy. Z danej Jednostki Samorządu Terytorialnego zostanie wybranych maksymalnie po dwie osoby.

Lider Projektu wprowadza następujące kryterium w trakcie przeprowadzania naboru uczestników Akademii Liderów:

- spośród uczestników procentowy udział kobiet nie będzie mniejszy niż liczba kobiet, jaka zgłosiła swój udział w procesie rekrutacji do III edycji Akademii Liderów Samorządowych.

Ministerstwo przeprowadzając nabór przyjmuje także założenie, że  studia podyplomowe Akademia Liderów Samorządowych skierowane będą do osób powyżej 45 roku życia będących z własnej inicjatywy zainteresowanym nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności. W związku z powyższym:

- spośród uczestników udział osób powyżej 45 roku życia wyniesie nie mniej niż 20 %.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 22 661-91-86, 0-22 661-86-32 lub pod adresem e-mail: akademia.liderow@mswia.gov.pl 

WAŻNE !

Prosimy o uważne zapoznanie się z harmonogramami zjadów dla III edycji - załączniki poniżej. Aplikacja na studia oznacza, iż akceptują Państwo terminy zjadów.

Ponadto prosimy o zapoznanie się z plikiem umowa_ALS_wzór - jest to wzór umowy jaką będą Państwo musieli podpisać z uczelnią prowadzącą dla Państwa zajęcia w ramach ALS.

W załącznikach znajdą Państwo także plan zajęć - uwaga - dla II edycji ALS, zajęcia III edycji będą pokrywały się w przeważającym względzie z planem zajęć edycji poprzedniej - tym niemniej prowadzone są jeszcze prace aktualizacyjne (szczegółowy plan dostępny wkrótce). Przejrzenie tego pliku pozwoli Państwu zorientować się jakie zagadnienia będą poruszane na studiach.

 

Studia ALS składają się z bloku wspólnego dla wszystkich (I semestr)- vide przykładowy plan zajęć oraz dwóch bloków do wyboru w II semestrze:

1. Zarządzanie zasobami ludzkimi i promocja JST 

2. Zarządzanie jakością, stanowienie prawa oraz finanse JST 

Studia kończą się egzaminem/lub obrona prac dyplomowych.

Otrzymują Państwo certyfikat ukończenia ALS (wydany przez Ministerstwo) oraz dyplom ukończenia studiów podyplomowych jednej z partnerujących Ministerstwu uczelni.  

 

Miejsca odbywania się zajęć III edycji Akademii Liderów Samorządowych:

Warszawa (40 miejsc), Poznań (40 miejsc), Toruń (40 miejsc), Chorzów (40 miejsc). 

------------------------------------------------------------------------------------------------

* słuchacze mogą pokrywać koszty dojazdu we własnym zakresie, bądź też otrzymać refundację kosztów za dojazdy od pracodawcy.

Załączniki

ZALOGUJ SIĘ

Posiadasz już profil, zaloguj się

Zarejestruj nowy profil

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ