Aktualności ALS

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja w sprawie rekrutacji do IV Akademii Liderów Samorządowych - są jeszcze wolne miejsca !!!

W dniu jutrzejszym tj. 20 grudnia - publikacja wyników ALS.

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacjii informuje, iż nabór do IV edycji Akademii Liderów Samorządowych rozpocznie się dnia 15 LISTOPADA. Począwszy od tej daty przyjmowane będą zgłoszenia do wzięcia udziału w projekcie. Przypominamy, iż wśród osób które spełniają wszystkie kryteria do wzięcia udziału w projekcie – decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją rekrutacji (załącznik pod tekstem)!

Do kogo adresowana jest IV edycja Akademii Liderów Samorządowych:

Po pierwsze  sekretarze Jednostek Samorządu Terytorialnego(w tym dyrektorzy urzędów/zastępcy np. wójta - pełniący role sekretarzy), odpowiadający za organizację i jakość pracy urzędu.

Po drugie  skarbnicy JST, odpowiedzialni za sprawy finansowe jednostek.

Czwarta edycja studiów przewidziana została dla 160 uczestników z co najmniej 80 JST.

Działanie

Data

Szczegółowa instrukcja rekrutacji na studia 9 listopada

Rekrutacja uczestników

15 listopada – 17 grudnia

Przedstawienie gotowej listy uczestników

20 grudnia godz. 12

Inauguracja Akademii Liderów, rozpoczęcie zajęć

25 stycznia 2013 r.

Zakończenie Akademii Liderów IV, rozpoczęcie kolejnej edycji (V).

styczeń 2014

 

Nabór uczestników Akademii Liderów dokonany będzie przez personel zarządzający projektu w oparciu o zestandaryzowane kryteria. Nabór potrwa od 15 listopada do 17 grudnia.

UWAGA - zgłoszenia drogą mailową będą przyjmowane od 9 rano 15 listopada. Wcześniejsze zgłoszenia nie będą brane pod uwagę.

Decyduje kolejność wpływu zgłoszeń.

Według stanu na 3 GRUDNIA - są wolne miejsca, zachęcamy do udziału!

- warunkiem niezbędnym jest przesłanie na adres: akademia.liderow@mac.gov.pl maila z podanym imieniem i nazwiskiem oraz pełnioną funkcją w JST. Maile przyjmowane będą od 15 LISTOPADA  - od godziny 9.

W odpowiedzi na przekazanego maila serwer wygeneruje Państwu elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić on-line.

Data i godzina wpływu formularza stanowi o kolejności przyjęcia na Akademię Liderów Samorządowych.

- warunkiem preferowanym jest wyższe wykształcenie kandydatów na słuchaczy Akademii Liderów Samorządowych

Według założeń Departament Współpracy z JST MAC planuje, że uczestnicy Akademii Liderów będą rekrutowani według następujących parytetów:

- 70 % uczestników będzie pochodzić z gmin wiejskich oraz miejsko-wiejskich,

- 30 % uczestników z pozostałych JST, tj: gmin miejskich, miast na prawach powiatu, powiatów oraz samorządów województw.

MAC zastrzega sobie prawo do zmian w proporcjach rekrutacji uczestników z danej grupy. Z danej Jednostki Samorządu Terytorialnego zostanie wybranych maksymalnie po dwie osoby.

Lider Projektu wprowadza następujące kryterium w trakcie przeprowadzania naboru uczestników Akademii Liderów:

- spośród uczestników procentowy udział kobiet nie będzie mniejszy niż liczba kobiet, jaka zgłosiła swój udział w procesie rekrutacji do IV edycji Akademii Liderów Samorządowych.

MAC przeprowadzając nabór przyjmuje także założenie, że  studia podyplomowe Akademia Liderów Samorządowych skierowane będą do osób powyżej 45 roku życia będących z własnej inicjatywy zainteresowanym nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności. W związku z powyższym:

- spośród uczestników udział osób powyżej 45 roku życia wyniesie nie mniej niż 20 %.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (0-22) 245-59-03, 245-58-99 lub pod adresem e-mail: akademia.liderow@mac.gov.pl 

Miejsca odbywania się zajęć IV edycji Akademii Liderów Samorządowych:

Warszawa (40 miejsc), Poznań (40 miejsc), Toruń (40 miejsc), Chorzów (40 miejsc). 

W załącznikach znajdą Państwo harmonogramy zjazdów IV edycji ALS - prosimy o zapoznanie się z datami zjazdów.

  • Logotyp ALS
    Logotyp ALS

Załączniki

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ