Akademia Liderów Samorządowych

Akademia Liderów Samorządowych

Informacja na temat projektu ALS.

Warto wspomnieć, iż I edycja projektu cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony samorządowców. Uczestniczyło w niej 240 samorządowców, w tym m.in. 11 starostów i 7 wicestarostów, 7 prezydentów miast i 4 wiceprezydentów, 24 burmistrzów i 15 zastępców burmistrza, 37 wójtów, 93 sekretarzy gmin, powiatów i miast oraz 29 skarbników gmin i miast. Studia podyplomowe trwały rok: od 16 października 2009 roku do 30 września 2010 roku. Poniżej znajdą Państwo informacje na temat I edycji projektu ALS.

I edycja ALS

Obecnie projekt jest kontynuowany. Na podstawie wspólnych ustaleń MSWiA oraz MRR podpisano aneks (28.12.2010 r.) przedłużający projekt do 31.12.2014 r. II edycja projektu zakłada przeprowadzenie studów dla 160 uczestników z co najmniej 80 jednostek samorządu terytorialnego (Kolejne edycje odbywać się będą rokrocznie). Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej kolejne edycje ALS skierowane są wyłącznie do sekretarzy oraz skarbników JST. Projekt realizowany jest podobnie jak w poprzedniej edycji, w czterech miastach we współpracy z trzema uczelniami wyższymi: Uniwersytetem Warszawskim, Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu wraz z Wydziałem Zamiejscowym w Chorzowie oraz Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu. Zajęcia odbywać się będą w Warszawie (40 miejsc/ edycja), Poznaniu (40 miejsc/ edycja), Toruniu (40 miejsc/ edycja), Chorzowie (40 miejsc/ edycja).

W stosunku do pilotażowej I edycji - zwiększono liczbę godzin dydaktycznych  do 150. Ponadto słuchacze oprócz realizowanych w I edycji tematów w ramach studiów będą mogli pogłębić swoją wiedzę między innymi z zagadnień prawnych oraz obsługi klienta ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.Zgodnie z ogłoszonymi kryteriami 70% uczestników Akademii Liderów będzie pochodzić z gmin wiejskich oraz miejsko-wiejskich, natomiast 30% z gmin miejskich, miast na prawach powiatu, powiatów oraz samorządów województw. Z danej jednostki samorządu terytorialnego wybrane zostaną maksymalnie po dwie osoby.

Zgodnie z ogłoszonymi kryteriami rekrutacji 70% uczestników Akademii Liderów pochodzi z gmin wiejskich oraz miejsko-wiejskich, natomiast 30% z gmin miejskich, miast na prawach powiatu, powiatów oraz samorządów województw. W przeprowadzaniu rekrutacji kierowano się zasadami przyjętymi w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczącymi równościowego traktowania kobiet i mężczyzn w projektach PO KL a także wzmocnienia udziału osób w wieku 45 plus. W trakcie rekrutacji do II edycji napłynęło ponad 420 zgłoszeń.

II edycja ALS

Szczegółowy program zajęć III edycji oraz informację na temat projektu oraz warunków rekrutacji znajdą Państwo w TUTAJ.

Rekrutacja do kolejnej edycji (IV) rozpocznie się dokładnie 15 listopada 2012 r. Początek zajęć przewidziano na styczeń 2013 r.

  • Logotyp projektu
    Logotyp projektu
Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ