Statystyka

Strona znajduje się w archiwum.

Fundusz sołecki w liczbach

 

 

 1. Liczba gmin, w których wyodrębniono fundusz sołecki – podjęcie przez rady gmin  stosownych „decyzji” o realizacji funduszu – etap planowania – realizacja funduszu
  w następnym roku (na podstawie danych przekazywanych przez Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych: lata 2009 – 2012 od roku 2013 - na podstawie danych przekazanych przez wojewodów):
 • w roku 2009 – 1178
 • w roku 2010 -  1122
 • w roku 2011 – 1165
 • w roku 2012 – 1174
 • w roku 2013 – 1184
 • w roku 2014 – 1419
 • w roku 2015 -  1498
 • w roku 2016 – 1510
 • w roku 2017 - 1551

[Dane z 2016 r. - ogólna liczba gmin w kraju – 2478. Liczba gmin w których są sołectwa – 2175 (dane GUS z 2013 r.). Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. liczba sołectw wynosiła 40 688 (dane GUS - BDL].

 

 1. Kwota wydatków wykonanych ramach funduszu sołeckiego w latach 2010 – 2016
  i zaplanowanych do realizacji w latach 2017 - 2018
 • w roku 2010 - ok. 168 mln zł
 • w roku 2011 - ok. 205 mln zł
 • w roku 2012 - ok. 234 mln zł
 • w roku 2013 - ok. 250 mln zł
 • w roku 2014 - ok. 270 mln zł
 • w roku 2015 – ok. 336 mln zł
 • w roku 2016 – ok. 384 mln. zł
 • w roku 2017 – zaplanowano wydatki na poziomie – ok. 445 mln zł
 • w roku 2018 - zaplanowano wydatki na poziomie – ok. 558 mln. zł

 

 1. Wysokość zwrotu z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego wyniosła:
 • w roku 2011  -  43 824 tys. zł (ok. 44 mln)
 • w roku 2012  -  51 173 tys. zł (ok. 51 mln)
 • w roku 2013   - 58 363 tys. zł (ok. 58 mln)
 • w roku 2014  -  62 393 tys. zł (ok. 62 mln)
 • w roku 2015 -   90 267  tys. zł (ok. 90 mln)
 • w roku 2016 –  116 138 tys. zł. (ok. 116 mln)
 • w roku 2017 –  119 745 tys. zł. (ok. 120 mln)
 • na rok 2018 w budżecie państwa zaplanowano kwotę (rezerwa celowa) 135 000 tys. zł.
 • na rok 2019 w budżecie państwa zaplanowano kwotę (rezerwa celowa) 138 500 tys. zł.
Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ