Opinie, stanowiska MSWiA

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja dotycząca możliwości korekty wysokości funduszu sołeckiego.

Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast mogą zaktualizować dane (ponownie wyliczyć wysokość funduszu sołeckiego) i przekazać je sołtysom.

 

Żeby nie zaprzepaścić aktywności społeczności wiejskich, które od 2009 zaangażowane są w realizację realizację funduszu sołeckiego, MAC rekomendowało w lipcu 2012 r., by uwzględnić stanowisko Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące wyliczania funduszu sołeckiego. Zgodnie z nim należało przyjąć ostatnie oficjalne dane GUS, tj. według stanu z 31 grudnia 2010 r., i wyliczone w ten sposób wartości uznać za tymczasowe – do czasu upowszechnienia ostatecznego bilansu ludności według stanu na 31 grudnia 2011 r. Według GUS miało to nastąpić w październiku 2012 r., a więc już po terminie, w którym zebrania wiejskie mają składać wnioski o przyznanie środków funduszu.

13 sierpnia 2012 r. Główny Urząd Statystyczny poinformował jednak, że zakończył prace dotyczące ustalenia ogólnej liczby ludności w gminach wg stanu na koniec 2011 roku (dane te znajdują się na stronie internetowej GUS – w zakładce LUDNOŚĆ , a także w bazie DEMOGRAFIA oraz w Banku Danych Lokalnych).

W związku z tym – zdaniem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji – wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast mogą zaktualizować dane (ponownie wyliczyć wysokość funduszu sołeckiego) i przekazać je sołtysom, bowiem termin określony w art. 2 ust. 2 ustawy o funduszu sołeckim ma wyłącznie charakter instrukcyjny. Przekazanie tych danych teraz umożliwi sołectwom poprawne uchwalenie wniosków i ich złożenie w terminie wskazanym w ustawie o funduszu sołeckim (tj. do 30 września).

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ