System monitorowania usług publicznych – koncepcja SMUP. Pierwsze spotkanie poświęcone przygotowaniu projektu

 

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczęły się prace nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pozakonkursowego dot. projektu pn. „System monitorowania usług publicznych – koncepcja SMUP”. Celem projektu będzie opracowanie szczegółowej koncepcji budowy sytemu monitorowania usług publicznych o charakterze powszechnym tj. obejmującym swoim zasięgiem wszystkie urzędy administracji publicznej odpowiedzialne za świadczenie szeregu usług publicznych.

Realizacja projektu przebiegać będzie w dwóch zasadniczych etapach:

 1. Opracowanie ogólnej koncepcji powszechnego systemu monitorowania usług publicznych;

 2. Opracowanie koncepcji wykonawczej systemu monitorowania usług publicznych dla 6 obszarów usług.

Koncepcja powszechnego systemu świadczenia usług publicznych uwzględniać będzie następujące obszary usług publicznych świadczonych przez JST m.in.

 

a) podatki i opłaty lokalne;

b) zarządzanie nieruchomościami;

c) drogownictwo i transport;

d) ochrona środowiska;

e) inwestycje i budownictwo;

f) geodezja i kartografia.

 

Z uwagi na planowany zakres usług istotne znaczenie dla realizacji projektu ma udział przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego zaangażowanych w proces opracowania koncepcji projektu. Stąd też przygotowywany projekt realizowany będzie w partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, Związkiem Powiatów Polskich oraz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

 

Obok strony samorządowej parterem projektu jest Główny Urząd Statystyczny. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego.

 

W toku prac projektowych nad koncepcją budowy SMUP wykorzystane zostaną wiedza i doświadczenie ekspertów Głównego Urzędu Statystycznego oraz doświadczenia samorządowe związane z istniejącymi systemami monitorowania usług publicznych umożliwiającymi benchmarking usług – takich jak SAS (System Analiz Samorządowych) przygotowany przez Związek Miast Polskich, a wykorzystywany wspólnie ze Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich RP oraz system monitorowania usług przygotowany i prowadzony przez Śląski Związek Gmin i Powiatów opracowany w ramach projektu dofinansowanego ze środków POKL pn. „Benchmarking – narzędzie efektywnej kontroli zarządczej”.

 

W toku spotkania zorganizowanego w dniu 7 kwietnia 2016 r. omówiony został harmonogram prac związany ze sporządzaniem wniosku o dofinansowanie oraz wstępny podział zadań między partnerami projektu.

 

Projekt realizowany jest w ramach Działania 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Produktem projektu ma być dokumentacja umożliwiająca zbudowanie systemu monitorowania usług publicznych od strony informatycznej oraz określenie kluczowych wymagań dla dalszego rozwoju systemu.

 

Projekt prowadzony będzie przez Departament Administracji Publicznej MSWiA. Planowany okres realizacji projektu wynosi 2 lata. Planowane uruchomienie projektu III kw. 2016 r.

 • zdjęcie 1
  zdjęcie 1
 • zdjęcie 2
  zdjęcie 2
 • zdjęcie 3
  zdjęcie 3

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.