Ogłoszenie wyników naboru partnerów do projektu pozakonkursowego pn. „System monitorowania usług publicznych – koncepcja SMUP”

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, działając zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, z późn. zm.), dokonał wyboru partnerów do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu „System monitorowania usług publicznych – koncepcja SMUP”.

Poniżej prezentujemy wyniki oceny naboru partnerów do projektu w kolejności od najwyżej ocenionych:

  1. Związek Miast Polskich – 43 pkt – uzyskał rekomendację

  2. Śląski Związek Gmin i Powiatów – 38,5 pkt – uzyskał rekomendację

  3. Związek Powiatów Polskich – 37,75 pkt – uzyskał rekomendację

  4. Towarzystwo Naukowe Współczesnego Zarządzania – zgłoszenie odrzucone na etapie oceny formalnej z uwagi na brak spełnienia wymogów formalnych

Zgodnie z treścią ogłoszenia o naborze partnera Komisja konkursowa do oceny zgłoszeń zarekomendowała Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji wybór trzech najwyżej ocenionych zgłoszeń, które otrzymały co najmniej 60% ogółu punktów możliwych do zdobycia (min. 30 pkt.).

Zgodnie z rozdz. X. pkt 6 ogłoszenia o naborze partnera od wyników naboru nie przysługuje odwołanie.

Link do ogłoszenia naboru.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.