Ogłoszenie wyników naboru partnerów do projektu pozakonkursowego pn. „Standardy obsługi inwestora w samorządzie"

 

Minister Administracji i Cyfryzacji działając zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, z późn. zm.), dokonał wyboru partnerów do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu „Standardy obsługi inwestora w samorządzie”. Projekt ma na celu opracowanie i przetestowanie standardu postępowania jednostek samorządu terytorialnego, w obszarze obsługi inwestora.
Poniżej prezentujemy wyniki oceny naboru partnerów do projektu w kolejności od najwyżej ocenionych:
Zgłoszenia na partnera typu A:


1.    Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A – 37,25 pkt
2.    Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. – 30 pkt
3.    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. – 29,5 pkt
4.    Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. – 28,25 pkt


Zgłoszenia na partnera typu B:


1.    Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie – 32,75 pkt
2.    Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – 32 pkt
3.    F5 Konsulting Sp. z o.o. – 27 pkt
4.    Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski – 22,75 pkt
5.    Konsorcjum Blue Energy Sp. z o.o. i DGA Optima Sp. z o.o. – 20,25 pkt
6.    Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – Regionalne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera – 18,75 pkt
7.    Akademia Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o. – 15,75 pkt


Zgodnie z treścią ogłoszenia o naborze partnera Komisja konkursowa do oceny zgłoszeń zarekomendowała Ministrowi Administracji i Cyfryzacji wybór dwóch najwyżej ocenionych zgłoszeń każdego z typów partnerów - Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. oraz Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie. 
Zgodnie z pkt IX.6 ogłoszenia o naborze partnera od wyników naboru nie przysługuje odwołanie. 
Link do ogłoszenia naboru

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.