Konferencja podsumowująca projekt „Dobre prawo sprawne rządzenie”

Projekt „Dobre prawo sprawne rządzenie” realizowany jest od września 2011 r. Celem głównym projektu jest poprawa jakości prawa stanowionego w samorządzie terytorialnym.

W jego ramach przeszkolono ponad 8300 pracowników samorządowych z czego ponad 2700 to nowo przyjęci do pracy urzędnicy samorządowi którzy skorzystali z e-learningowych szkoleń w ramach służby przygotowawczej. Udzielono ponad 700 porad prawnych dla urzędów. Opracowano także wiele publikacji i ekspertyz. Wszystkie formy wsparcia były bezpłatne dla samorządów.
 

Podsumowanie całości działań zrealizowanych w projekcie dobyło się 12 czerwca 2015 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ministerstwa, partnerów projektu – uniwersytetów oraz samorządu terytorialnego.
 

Zebranych gości przywitali Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Pan Bogdan Dombrowski oraz Pani prof. dr hab. Barbara Jaworska-Dębska.
 

W toku konferencji wygłoszone zostały referaty dotyczące regulacji stosowanych na co dzień przez pracowników samorządowych z różnych dziedzin prawa:

 1. prof. UŁ dr hab. Małgorzata Stahl (WPiA UŁ) Wybrane dylematy kształtowania ładu przestrzennego (planowania i zagospodarowania przestrzennego)
 2. dr Adam Niewiadomski (WPiA/WZ UW) Poprawność językowa tekstów urzędowych na przykładzie decyzji administracyjnych
 3.  dr Rafał Budzisz (WPiA UŁ) Wpływ regulacji statutowych na sprawność działalności uchwałodawczej rady gminy
 4. mgr Wojciech Białończyk (Biuro Legislacyjne Kancelarii Sejmu) Stosowanie zasad techniki prawodawczej do aktów prawa miejscowego – wybrane zagadnienia
 5. dr Marek Lewicki (WPiA UŁ) Stanowienie prawa miejscowego przez organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego – zagadnienia wybrane
 6. prof. UŁ dr hab. Michał Kasiński (WPiA UŁ) Finansowanie niektórych podmiotów indywidualnych z budżetu gminy (zagadnienia wybrane)
 7. dr hab. Monika Latos-Miłkowska (WPiA UW) Zatrudnianie pracowników samorządowych. Rygory selekcyjne
 8. dr Aneta Kaźmierska-Patrzyczna/dr Agnieszka Rabiega-Przyłęcka (WPiA UŁ) Dostęp do informacji o działalności organów samorządu terytorialnego
 9. dr Przemysław Wilczyński (WPiA UŁ) Jawność administracyjna a dobro wspólne. Refleksje na tle regulacji dostępu do informacji publicznej
 10. dr Monika Bogucka-Felczak (WPiA UŁ) Zasady i tryb przekazywania subwencji ogólnej jednostkom samorządu terytorialnego a pojęcie należnej subwencji i należnej wpłaty korekcyjno-wyrównawczej

Referaty cieszyły się dużym zainteresowaniem zebranych gości. Poniżej prezentujemy zdjęcia z konferencji. 

 • Uczestnicy konferencji
  Uczestnicy konferencji
 • Uczestnicy konferencji
  Uczestnicy konferencji
 • Uczestnicy konferencji
  Uczestnicy konferencji
 • Uczestnicy konferencji
  Uczestnicy konferencji

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.