Konferencja „e-administracja dla biznesu”

Rozpoczęła się II edycja konferencji „e-administracja dla biznesu” (EAB 2015). Poświęcona jest usługom elektronicznym udostępnianym przedsiębiorcom przez instytucje publiczne.
 • Minister Roman Dmowski
  Minister Roman Dmowski
 • Stoisko MAC 1
  Stoisko MAC 1
 • Stoisko MAC 2
  Stoisko MAC 2

 

Wiceminister Roman Dmowski omówił zagadnienie systemowego podejścia do informatyzacji państwa w perspektywie 2020 oraz kluczowe przedsięwzięcia zapewniające interoperacyjność.

Dwudniowa konferencja adresowana jest zarówno do pracowników administracji rządowej i samorządowej, jak  również do przedsiębiorców, przedstawicieli biznesu oraz instytucji z otoczenia biznesu. Dyskusje dotyczyły m.in. wdrażania e-usług, planów odnośnie porządkowania prawa dotyczącego usług elektronicznych oraz oczekiwań przedsiębiorców jak i administracji w zakresie e-usług w Polsce w nowej perspektywie finansowej.
 

W drugim dniu konferencji sesje poświęcone będą  transgranicznym e-usługom oraz gotowości polskich instytucji publicznych do obsługi zagranicznych przedsiębiorców. Zaprezentowane zostaną działania administracji w Polsce zmierzające do integracji krajowych systemów informatycznych z systemami innych krajów UE. Gośćmi drugiego dnia będą m.in.: Jean-Francois Junger z Dyrekcji Generalnej ds. Sieci Komunikacyjnych z Komisji Europejskiej oraz Carsten  Schmidt z Ministerstwa Sprawiedliwości Nadrenii Północnej-Westfalii.

 

W trakcie konferencji na stoisku Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji prezentowane były dostępne usługi elektroniczne, w tym nowy ePUAP. Można było także uzyskać informacje o Działaniu 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

 

Konferencje współorganizują:

 • Instytut Logistyki i Magazynowania,
 • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
 • oraz Ministerstwo Gospodarki. 

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.