Kongres XXV-lecia Samorządu Terytorialnego

O kluczowych dla poprawy realizacji zadań publicznych relacjach między rządem i samorządem mówił podczas Kongresu XXV-lecia Samorządu Terytorialnego Andrzej Halicki, Minister Administracji i Cyfryzacji. Gościem honorowym poznańskich uroczystości jubileuszowych był Prezydent Bronisław Komorowski.

 

Nawiązując do przesłania Kongresu Minister Andrzej Halicki mówił o pomyśle powołania Instytutu Samorządności, którego zadaniem byłoby naukowe wspieranie działalności samorządowej. Rola Instytutu nie ograniczałaby się tylko do prac legislacyjnych, ale także rozwiązań technologicznych.

Profesor Jerzy Buzek wygłosił wystąpienie inauguracyjne „Od solidarności do samorządności” w kontekście działalności Solidarności. Pierwszą część spotkania podsumował Prezydent Bronisław Komorowski słowami:- Nie ma wolności bez samorządności. Samorząd sam w sobie jest sukcesem wolnej Polski, ale i źródłem sukcesu przez kolejne 25 lat - podkreślił.

W trakcie drugiego dnia Kongresu, na stoisku MAC, dużym zainteresowaniem cieszyły się projekty innowacyjne adresowane do samorządów realizowane w ramach Działania 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wśród nich znalazły się m.in.:  „Portrety szpitali – mapy możliwości” Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, „Program Aktywności Samorządowej PAS” Fundacji Inicjatyw Menedżerskich, „Benchmarking – narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych” Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz projekt „Wzorcowy system regionalny monitoringu jakości usług publicznych i jakości życia” Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. 

W trakcie Kongresu można było również uzyskać informacje o unikalnym w skali światowej projekcie MAC pn. Regionalny System Ostrzegania (RSO). Projekt ruszył 1 stycznia 2015 r. w całej Polsce w formie bezpłatnej aplikacji dostępnej w telewizji, na stronach internetowych urzędów wojewódzkich oraz w smartfonach i tabletach.  

Kongres XXV-lecia Samorządu Terytorialnego to największe spotkanie samorządowe ostatnich lat. Jest wspólną inicjatywą sześciu ogólnopolskich organizacji samorządowych wchodzących w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego: Unii Metropolii Polskich, Unii Miasteczek Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich oraz Związku Województw RP. Wzięło w nim udział ponad 1300 samorządowców i gości. Wśród nich: Prezes Rady Ministrów Ewa Kopacz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Olgierd Dziekoński, Minister Spraw Zagranicznych Grzegorz Schetyna oraz Minister Infrastruktury i Rozwoju, Maria Wasiak. Obecni byli również wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, starostowie, marszałkowie, przedstawiciele samorządów oraz parlamentu. Kongres odbył się z okazji 25 rocznicy przyjęcia przez Sejm RP w dniu 8 marca 1990 roku, ustawy o samorządzie terytorialnym. 

 • zdjęcie 1
  zdjęcie 1
 • zdjęcie 2
  zdjęcie 2
 • zdjęcie 3
  zdjęcie 3
 • zdjęcie 4
  zdjęcie 4

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.