Rozpoczął się Konkurs Europejskiej Nagrody Sektora Publicznego - EPSA 2015

Termin aplikowania do konkursu upływa 24 kwietnia 2015 r.

 

Szanowni Państwo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji uprzejmie informuje, iż 5 lutego 2015 r. rozpoczęła się kolejna edycja konkursu Europejskiej Nagrody Sektora Publicznego (EPSA 2015).

Konkurs Europejskiej Nagrody Sektora Publicznego (European Public Sector Award, EPSA 2015) to prestiżowy konkurs organizowany przez Europejski Instytut Administracji Publicznej (EIPA) z siedzibą w Maastricht. Oficjalnym partnerem konkursu jest m.in. Komisja Europejska.

 

Zakres podmiotów uprawnionych do uczestnictwa w konkursie jest bardzo szeroki. Mogą w nim uczestniczyć wszystkie jednostki sektora publicznego, partnerstwa publiczno-prywatne, z zastrzeżeniem, iż zgłaszającym musi być podmiot publiczny. Zgłoszone do konkursu projekty będą klasyfikowane w dwóch kategoriach: poziom europejski, krajowy lub regionalny (województwa), poziom lokalny (gminy i powiaty). Ogółem mogą uczestniczyć w nim podmioty z 41 krajów (w tym Polska) oraz instytucje Unii Europejskiej.

 

Temat tegorocznej edycji konkursu brzmi „Sektor publiczny jako partner dla lepszego społeczeństwa”. Bardziej szczegółowe informacje nt. tematyki znajdą Państwo tutaj .

Termin aplikowania do konkursu upływa 24 kwietnia 2015 r. Zgłoszenia są dokonywane on-line poprzez stronę WWW.epsa2015.eu. Zgłoszenia powinny być sporządzone w języku angielskim. Po wpłynięciu zgłoszenia organizatorzy konkursu przyślą potwierdzenie tego faktu.

 

Przy ocenie brane pod uwagę jest osiem kryteriów: innowacyjność, zasadność podjętych środków, wpływ/rezultaty, zrównoważenie (sustainability), mobilność i zdolność do uczenia się (transferability and learning capacity), wsparcie interesariuszy, społeczne oddziaływanie, wpływ na wzrost ekonomiczny. Zgłoszenia przesłane on-line zostaną ocenione przez niezależnych ekspertów.

 

Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach: za projekt o charakterze europejskim, krajowym lub regionalnym oraz za projekt o charakterze lokalnym. Dodatkowe wyróżnienia zostaną przyznane w kategoriach: dobrych praktyk oraz współpracy między różnymi kategoriami podmiotów (współpraca międzysektorowa, transgraniczna itd.)

Dobre praktyki w zgłoszeniach do konkursu zostaną zaprezentowane, rozpowszechnione w całej Europie. Wzięcie udziału w konkursie jest niepowtarzalną okazją do zdobycia i wymiany doświadczeń. Państwa projekt zostanie poddany ocenie przez grono niezależnych ekspertów z całej Europy. Poprzez uczestnictwo w konkursie mogą Państwo wyrazić uznanie i docenić wysiłek Państwa pracowników i partnerów. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. Warto nadmienić, że dla nagrodzonych laureatów koszty podróży oraz uczestnictwa w ceremonii zakończenia konkursu (17-18 listopada 2015 r., Maastricht) są refundowane przez EIPA.

 

W poprzedniej edycji konkursu EPSA 2013 wśród 230 zgłoszeń aż 36 pochodziło z Polski. Wysiłek ten został doceniony gdyż trzy spośród nich znalazły się w wąskim gronie finalistów konkursu, zaś miasto Bielsko-Biała z projektem dotyczącym ochrony klimatu zwyciężyło w kategorii zgłoszeń poziomu lokalnego.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.