Wznawiamy rekrutację JST do Metody Planowania Rozwoju Instytucjonalnego (PRI)

Przedmiotem działań kierowanych do samorządów lokalnych realizowanych przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP) będzie wsparcie szkoleniowo doradcze w zakresie wdrażania Metody Planowania Rozwoju Instytucjonalnego i jej wykorzystania w procesie kontroli zarządczej.

 

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wznawia rekrutację jednostek samorządu terytorialnego do Metody Planowania Rozwoju Instytucjonalnego (PRI) w ramach projektu Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST.

Przedmiotem działań kierowanych do samorządów lokalnych realizowanych przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP) jest wsparcie szkoleniowo doradcze w zakresie wdrażania Metody Planowania Rozwoju Instytucjonalnego i jej wykorzystania w procesie kontroli zarządczej.

Obecna wersja metody PRI umożliwia dokonanie samooceny poziomu rozwoju instytucjonalnego gminy oraz poziomu realizacji standardów kontroli zarządczej. Prace związane z wprowadzeniem do metody komponentu kontroli zarządczej były realizowane we współpracy z Ministerstwem Finansów, które zaakceptowało sposób oceny przyjęty w PRI i zachęca do jej stosowania. Ponadto w opinii Ministerstwa Finansów realizacja samooceny w ramach metody PRI (przeprowadzenie analizy instytucjonalnej) stanowi realizację standardu kontroli zarządczej w zakresie samooceny (standard E20), a raport z tej analizy uzupełniony o dodatkowe informacje dotyczące audytu wewnętrznego, wyników kontroli wewnętrznych czy zewnętrznych wypełnia standard uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej (standard E22). Dokonane zmiany znalazły również uznanie Departamentu Metodyki Kontroli i Rozwoju Zawodowego Najwyższej Izby Kontroli.

W ramach naboru planowane jest nawiązanie współpracy z 20-ma jednostkami samorządu gminnego lub powiatowego, które zadeklarują: (1) zastosowanie we współpracy z ekspertami projektu metody PRI w zakresie analizy poziomu rozwoju, oceny kontroli zarządczej oraz opracowania planu rozwoju instytucjonalnego; (2) wybór we współpracy z MSAP oraz wdrożenie wybranych rozwiązań służących poprawie zarządzania jednostką (w szczególności wspierających kontrole zarządczą).

Wsparcie dla samorządów świadczone będzie poprzez pomoc szkoleniowo – doradczą realizowaną na miejscu w JST oraz na odległość w wymiarze nie mniejszym niż 96 godzin pracy eksperta (12 dni) oraz przekazanie materiałów dotyczących metody PRI wraz z dostępem do aplikacji służącej realizacji analizy RI i ocenie kontroli zarządczej.

Do udziału w ramach tego naboru zapraszamy zarówno te samorządy, które do chwili obecnej nie miały styczności z metodą PRI, bądź też kontakt ten był bardzo ograniczony jak i bardziej doświadczone jednostki.

Przystępując do rekrutacji do projektu należy wypełnić załącznik nr 1 - deklarację uczestnictwa urzędu oraz załącznik nr 3 formularz zgłoszeniowy pracownika samorządowego. Wypełnione dwa załączniki należy przesłać w formie skanu na skrzynkę e mail: zarzadzanieJST@mac.gov.pl. W odpowiedzi zostanie przesłany elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który powinien zostać wypełniony przez wszystkie osoby zgłoszone przez urząd. Formularze załączników wraz z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępne są poniżej.

W okresie od lutego do czerwca 2015 r. planowana jest realizacja warsztatów dotyczących stosowania PRI i wykorzystania metody w procesach kontroli zarządczej. Informacje o lokalizacji i terminach warsztatów będą wkrótce dostępne na stronach MSAP dedykowanych metodzie PRI (www.pri.msap.pl).

Bliższe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu: (22) 245 58 79.

Liczba miejsc jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń. Rekrutacja trwa do 15 marca br.

Serdecznie Zapraszamy. 

Załączniki

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.