e-usługi dla administracji publicznej

Jakich korzyści dostarcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza, Profil Zaufany czy podpis elektroniczny w kontakcie z klientami urzędu i jak z nich skutecznie korzystać – tego dowiedzą się osoby, które wezmą udział w nowym projekcie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Właśnie rusza pod nazwą „Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie ePUAP”. Mogą z niego bezpłatnie skorzystać pracownicy samorządów oraz zespolonej administracji rządowej w województwach.

 

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zakłada upowszechnienie świadczenia e-usług przez organy administracji publicznej za pomocą platformy e-PUAP. W jego ramach zostanie przygotowana pula nowych e-usług centralnych dostępnych dla obywateli i przedsiębiorców w całym kraju, niezależnie od miejsca ich realizacji. Planowane jest również edukacyjne wsparcie kadr jednostek samorządu terytorialnego oraz wojewódzkiej zespolonej administracji rządowej m.in. w postaci szkoleń, które swoim zakresem obejmą następujące zagadnienia:

  • obowiązki administracji publicznej w zakresie elektronicznej obsługi obywateli w świetle obowiązującego prawa;
  • wykorzystanie Elektronicznej Skrzynki Podawczej, podpisu elektronicznego oraz dokumentów elektronicznych w komunikacji z obywatelem drogą elektroniczną;
  • wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań IT( w tym systemów elektronicznego obiegu dokumentów) w procesie świadczenia e-usług przez urzędy administracji publicznej;
  • funkcjonalności e-PUAP (w tym Profilu Zaufanego) oraz rola platformy w świadczeniu e-usług publicznych;
  • interoperacyjność i standardy - Krajowe Ramy Interoperacyjności.

Uczestnikom szkoleń udostępnione zostaną materiały edukacyjne i promocyjne, takie jak podręcznik, broszury oraz materiały multimedialne. Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Szkolenia będą organizowane lokalnie, a ich rozpoczęcie planowane jest na początek 2015 r.

Zapraszamy do udziału w  projekcie. Urzędy zainteresowane uczestnictwem prosimy o przesyłanie zgłoszeń  pod adresem e-mail: szkolenia.jst@mac.gov.pl. W zgłoszeniu należy podać: nazwę i adres jednostki, planowaną liczbę osób, które wezmą udział w szkoleniu oraz osobę do kontaktu (wraz z danymi kontaktowymi: numerem telefonu i adresem e-mail) dokonującą zgłoszenia w imieniu urzędu.

Wszelkie informacje dot. szkoleń oraz rekrutacji uczestników znajdą Państwo na naszym portalu https://administracja.mac.gov.pl/adm/projekty-systemowe projekt Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie ePUAP.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.