Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji informuje, dysponuje jeszcze wolnymi miejscami na szkolenia Wzmocnienie potencjału organów nadzoru skierowanych do pracowników Urzędów Wojewódzkich realizowanych w ramach projektu systemowego Dobre prawo – sprawne r

 

Zasady rekrutacji uczestników na szkolenia organizowane w ramach projektu systemowego Dobre prawo – sprawne rządzenie, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Rekrutacja uzupełniająca do szkoleń rozpoczyna się w dniu 23 września 2014 r. i potrwa do 30 września 2014 r.  Szkolenie Wzmocnienie potencjału organów nadzoru rozpocznie się 15 października  2014 r. Szersze informacje na temat terminów oraz tematyki szkolenia zamieszczone zostały tutaj.

Szkolenia organizowane są przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i odbędą się w Warszawie.

Budżet projektu pokrywa koszty noclegów oraz wyżywienia uczestników w trakcie szkoleń.

Jednocześnie należy pamiętać, iż każdy z uczestników może skorzystać tylko raz z jednej formy wsparcia w postaci szkoleń bądź studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu systemowego Dobre prawo- sprawne rządzenie.

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w ww. szkoleniach następuje poprzez spełnienie Warunków uczestnictwa w Programie (procedura rekrutacyjna szczegółowo została opisana w § 7 oraz § 8  regulaminu):

Uczestnicy o zakwalifikowaniu na szkolenie będą informowani  drogą elektroniczną. Informacja o wynikach rekrutacji wraz z listą uczestników zakwalifikowanych na szkolenia zamieszczona zostanie na stronie internetowej projektu 1 października br.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w Projekcie określone zastały w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach Wzmocnienie potencjału organów nadzoru.

Dodatkowe informacje otrzymają Państwo pod numerami telefonów:
(22) 556 84 96 oraz (22) 245 58 99 lub adresem e-mail: dobreprawo@mac.gov.pl). 

 

Wzory dokumentów do pobrania:

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.