Spotkanie seminaryjne - Konferencja Naukowa Prawo Unii Europejskiej, a orzecznictwo Samorządowych Kolegiów Odwoławczych

 

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wraz z Partnerem Projektu – Uniwersytetem Łódzkim oraz Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Krakowie mają zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w VI spotkaniu seminaryjnym – Konferencji Naukowej Prawo Unii Europejskiej a orzecznictwo Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, organizowanym w ramach projektu „Dobre prawo - sprawne rządzenie”, które odbędzie się 29 września 2014 r.

Wsparcie w ramach projektu „Dobre prawo – sprawne rządzenie” realizowane w formie spotkań seminaryjnych – Konferencji Naukowych kierowane jest do członków Samorządowych Kolegiów Odwoławczych. W ramach organizowanych Konferencji przedstawiciele SKO, środowiska naukowego i judykatury będą przedstawiać węzłowe problemy działalności orzeczniczej SKO i stosowania prawa przez jednostki samorządu terytorialnego.

ZASADY UDZIAŁU W KONFERENCJI

1.Uczestnikami seminariów nie mogą być członkowie SKO, którzy brali udział w 4-dniowych szkoleniach oraz studiach podyplomowych realizowanych w ramach projektu „Dobre prawo - sprawne rządzenie”.

2.Uczestnikami seminariów mogą być członkowie SKO, którzy uczestniczyli we wcześniejszych spotkaniach seminaryjnych (1-dniowe tematyczne seminaria).

3.Zgłoszenia uczestników na seminarium dokonuje Prezes SKO lub osoba przez niego upoważniona.

4.Każdy uczestnik jest zobowiązany przed seminarium przesłać do siedziby WPiA UŁ następujące dokumenty:

  • formularz danych osobowych;
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
  • deklarację uczestnictwa w projekcie;
  • deklarację o przystąpieniu SKO do projektu;
  • formularz danych adresowych dla instytucji biorących udział w projekcie.

5. Zgłoszenie udziału w seminarium następuje poprzez wypełnienie dokumentów, o których mowa w punkcie 4, zeskanowanie ich i przesłanie na adres mailowy:

aflorek@wpia.uni.lodz.pl

oraz przesłanie oryginałów dokumentów na adres:

Wydział Prawa i Administracji UŁ

ul. Kopcińskiego 8/12

90-232 Łódź

mgr Anna Florek.

Wymagane dokumenty są dostępne na stronie internetowej:

http://www.wpia.uni.lodz.pl/struktura/zespol-ds-funduszy-ue/realizowane-projekty/dobreprawo/o-projekcie

Dokumenty będą przyjmowane w terminie od 8 września 2014r. do 25 września 2014r.

6. Udział w Konferencji jest bezpłatny.

7. Podczas Konferencji uczestnicy mają zagwarantowane wyżywienie.

8. Maksymalna liczba uczestników Konferencji wynosi 75 osób.

TERMIN I MIEJSCE OBRAD

Konferencja odbędzie się 29 września 2014 r. w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, Rynek Główny 25.

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

10.00 - otwarcie Konferencji i prowadzenie obrad – mec. Krystyna Sieniawska, Przewodnicząca Krajowej Reprezentacji SKO, Prezes SKO w Krakowie

10.00-11.00 - Wprowadzenie do prawa Unii Europejskiej - prof. zw. dr hab. Stanisław Biernat, UJ, TK

11.00-11.30 -  dyskusja

11.30-11.45 –  przerwa kawowa

11.45-12.45 – Europeizacja procedur krajowych – dr Monika Niedźwiedź, UJ

12.45-13.15 - dyskusja

13.15-14.00 – lunch

14.00-15.00 - Europeizacja prawa materialnego – dr Monika Niedźwiedź, UJ

15.00-15.30 - dyskusja

15.30-16.30 – Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego – dyr. Michał Drozdowski, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

16.30-17.00 – dyskusja i zakończenie Konferencji

KOMITET NAUKOWY

Prof. nadzw. dr hab. Barbara Jaworska-Dębska, UŁ - przewodnicząca

Mec. Krystyna Sieniawska, Przewodnicząca Krajowej Reprezentacji SKO, Prezes SKO w Krakowie

KOMITET ORGANIZACYJNY

Dr Aneta Kaźmierska-Patrzyczna, UŁ – przewodnicząca

Dr Agnieszka Rabiega-Przyłęcka, UŁ – sekretarz

Mgr Anna Szarek-Rzeszowska, SKO w Krakowie - sekretarz

SEKRETARIAT KONFERENCJI

Anna Florek - specjalista ds. administracji

email: aflorek@wpia.uni.lodz.pl

nr tel./fax: (42) 635-46-31, (0 42) 665 58 21

Adres: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Kopcińskiego 8/12, Łódź 90-232

pokój: 4.53, IV piętro bud. B

Załącznik:

Zaproszenie

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.