Podsumowanie I etapu rekrutacji na Ekspertów ds. Jakości Zastosowania CAF w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że 30 maja br. zakończono pierwszy etap rekrutacji na Ekspertów CAF w ramach projektu systemowego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji pt. Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST.

W ramach prowadzonej rekrutacji wpłynęły łącznie 34 zgłoszenia. Wszyscy kandydaci przesłali komplet wymaganych dokumentów, zgodnych z przyjętymi kryteriami w zawiązku z czym nie stwierdzono nieważnych zgłoszeń.

Z uwagi na powyższe wszyscy kandydaci zostali zakwalifikowani do drugiego etapu procesu rekrutacji, jakim jest dwudniowe szkolenie. Planowane jest przeprowadzenie szkolenia w Warszawie (w siedzibie Ministerstwa) w dwóch terminach, przy czym pierwsze szkolenie zostało wstępnie zaplanowane na 24-25 czerwca br. Termin drugiego szkolenia zostanie ustalony do końca czerwca, o czym zostaną Państwo powiadomieni odrębnie.

Szkolenie zakończone zostanie egzaminem z wiedzy na temat modelu CAF i systemu poświadczania jakości zastosowania CAF, a także na temat uwarunkowań działania Jednostek Samorządu Terytorialnego w Polsce.

W przypadku negatywnego wyniku egzaminu (bądź wzięcia udziału w szkoleniu i nieprzystąpieniu do egzaminu), kandydat zobowiązuje się do zwrotu kosztów związanych z organizacją szkolenia (koszt w wysokości 500 zł). 

Koszty związane z dojazdem oraz zakwaterowaniem kandydatów nie będą refundowane.

Pragniemy poinformować, że ukończenie szkolenia jest warunkiem niezbędnym dla wpisu na listę ekspertów CAF.

Ukończenie testu z wynikiem pozytywnym poświadczane jest przez wydanie potwierdzenia otrzymania statusu Eksperta CAF.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do drugiego etapu rekrutacji prosimy o wysłanie wypełnionej deklaracji udziału (w formie skanu) na adres przemyslaw.brzozowski@mac.gov.pl w terminie do 20 czerwca br.

Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu: (22) 245 58 79.

Zachęcamy również do zapoznania się z treścią podręcznika „Poświadczenie Jakości Zastosowania CAF w JST”, szczegółowo opisującego kompletną ścieżkę poświadczenia metody CAF.

Powyższy dokument znajduje się pod adresem internetowym:

https://administracja.mac.gov.pl/adm/aktualnosci/7657,Opracowano-Proces-poswiadczania-zastosowania-Wspolnej-Metody-Samooceny-CAF.html

Serdecznie zapraszamy !

UWAGA !!!

Kandydaci, którzy odbyli szkolenie z zakresu Poświadczenia Jakości Zastosowania CAF, i dysponują certyfikatem Centrum Zasobów CAF Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej w Maastricht będą wpisani na listę ekspertów CAF bez konieczności wzięcia udziału w czerwcowym szkoleniu i przystąpienia do egzaminu.

Załączniki

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.