Rekrutacja do Zadania Wsparcie dla procesów dotyczących planowania w obszarach funkcjonalnych w projekcie "Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST"

 

Szanowni Państwo !

Rozpoczyna się rekrutacja do Zadania: Wsparcie dla procesów dotyczących planowania w obszarach funkcjonalnych w ramach projektu Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST.

Od 2 czerwca 2014 r. do 4 lipca 2014 r. trwać będzie rekrutacja do Zadania: Wsparcie dla procesów dotyczących planowania w obszarach funkcjonalnych.

Jednostki Samorządu Terytorialnego zainteresowane usprawnieniem istniejących procesów związanych z planowaniem w obszarach funkcjonalnych oraz usprawnieniem procesów związanych z podejmowaniem decyzji w oparciu o rachunek społeczno-ekonomiczny i nowoczesne metody oceniania, zapraszamy do wzięcia udziału w zadaniu.

Oferowany zakres wsparcia obejmuje kursy, których program koncentrować będzie się, m.in. wokół zintegrowanego zarządzania, zintegrowanego planowania, rachunku społeczno-ekonomicznego oraz nowoczesnych metod oceniania projektów.

Kursy odbywać się będą w grupach 16-25 osobowych w wymiarze 4 dni (2x2 dni) x 8 godzin. Udział w ww. formach wsparcia jest bezpłatny. Uczestnicy zagwarantowane mają noclegi i wyżywienie, pokrywają jedynie koszty dojazdu na miejsce szkolenia.

Objętych wsparciem zostanie ponad 1 375 pracowników samorządowych w związku z czym Jednostka Samorządu Terytorialnego może zgłosić do 10 pracowników.

Jak zgłosić się do projektu?

Krok 1:   JST zgłasza się do udziału w Zadaniu poprzez wypełnienie załącznika nr 1 do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - deklaracji uczestnictwa urzędu i przesłanie go na adres: zarzadzaniejst@mac.gov.pl;

Krok 2:   przesłanie przez Lidera Projektu zwrotnego linka do elektronicznego formularza zgłoszeniowego, do tych JST, które dokonały zgłoszenia chęci udziału w zadaniu;

O wynikach rekrutacji decydować będzie kolejność zgłoszeń oraz wskaźniki ilościowe Zadania.

Lista zakwalifikowanych osób zostanie ogłoszona na stronie internetowej Lidera: www.administracja.mac.gov.pl;

Przewidywany termin rozpoczęcia szkoleń to wrzesień/październik 2014 r.

Po ogłoszeniu wyników rekrutacji przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji uczestnicy kursów zostaną powiadomieni o miejscu szkolenia. Lokalizacje szkoleń będą oparte o wyniki rekrutacji – zamiarem jest, aby były one możliwie dogodne dla uczestników szkoleń.

Dodatkowe informacje na temat rekrutacji udzielane są również pod numerami telefonów: 22 556-84-96,  22 245-58-71 oraz (22) 545 58 99  lub pod adresem email: zarzadzaniejst@mac.gov.pl

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w dniu 18 lipca br. na stronie www.administracja.mac.gov.pl.

Poniżej znajdą Państwo regulamin wraz z załącznikami, o których mowa powyżej.

Zapraszamy !!!

Załączniki:

Zaproszenie

Program szkoleń

Regulamin

Deklaracja uczestnictwa urzędu

Deklaracja uczestnictwa pracownika

Umowa uczestnictwa w Zadaniu

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.