Rozpoczynamy rekrutację JST do procedury Poświadczenia Jakości Zastosowania CAF

 

Z przyjemnością informuję, że Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji rozpoczyna nabór jednostek samorządu terytorialnego, które stosują Wspólną Metodę Oceny (CAF), do procedury Poświadczenia Jakości Zastosowania CAF w JST.

Procedura poświadczenia realizowana w ramach projektu Systemowe Wsparcie Procesów Zarządzania w JST (Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) jest nieodpłatna i prowadzi do uzyskania Poświadczenia Skutecznego Użytkownika CAF wydawanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Kancelarię Prezesa Rady Ministrów (pełniącej rolę Korespondenta Krajowego CAF) na okres dwóch lat.

Pośród niewątpliwych korzyści z uzyskania Poświadczenia Skutecznego Użytkownika CAF należy wymienić przede wszystkim możliwość promocji jakości funkcjonowania diagnozowanego urzędu wśród mieszkańców oraz potencjalnych inwestorów co wpływa na zaufanie do działania organizacji, większe poparcie polityczne i możliwości przyciągnięcia inwestycji na teren samorządu.

W procesie ewaluacji stopnia zaawansowania procesu zastosowania CAF organizacja otrzymuje możliwość uzyskania informacji o tym co już zostało zrobione, i jaki jest potencjał dla dalszego rozwoju w zakresie jakości samooceny.

Mając przekonanie o wysokiej użyteczności Wspólnej Metody Oceny można uznać, że poprzez zachęcenie do zastosowania CAF, proces poświadczania wpływa pozytywnie na jakość funkcjonujących w organizacji procesów oraz na rozwój umiejętności zarządczych użytkowników procesu samooceny.

Poszukujemy jednostek zainteresowanych uzyskaniem Poświadczenia Skutecznego Użytkownika CAF oraz otwartych na możliwość współuczestniczenia w procesie budowy systemu poświadczania CAF opartego na idei „benchlearningu”.

Wybrani przedstawiciele organizacji, które w ramach projektu SWPZ uzyskają Poświadczenie Skutecznego Użytkownika CAF zostaną dodatkowo przeszkoleni i uzyskają status Ekspertów ds. Jakości Zastosowania CAF w JST. W związku z tym dodatkowym warunkiem zaakceptowania kandydatury organizacji jest zgoda na oddelegowanie tak przeszkolonego eksperta do współpracy przy przeprowadzeniu min. jednego procesu poświadczania CAF w JST na dalszym etapie projektu SWPZ.

W przyszłości, po zakończeniu projektu przeszkoleni eksperci będą mieli możliwość uczestniczenia w procesach poświadczania pod auspicjami MAC oraz KPRM.

Przystępując do rekrutacji należy wypełnić załącznik nr 1 – deklarację uczestnictwa urzędu. Wypełniony załącznik należy przesłać w formie skanu na skrzynkę email: przemyslaw.brzozowski@mac.gov.pl W odpowiedzi zostanie przesłany elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który powinien zostać wypełniony przez osobę zgłoszoną przez urząd.

Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu (22) 245 58 79.

Preferowane będą zgłoszenia jednostek, które ukończyły samoocenę w okresie od 6 do 12 miesięcy przed wypełnieniem zgłoszenia.

Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną po 30 czerwca br. Liczba miejsc jest ograniczona.

Serdecznie zapraszamy !

Załączniki

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.