Rozpoczynamy Rekrutację na Ekspertów ds. Jakości Zastosowania CAF w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

 

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach projektu Systemowe Wsparcie Procesów Zarządzania ogłasza nabór kandydatów zainteresowanych uzyskaniem statusu Eksperta Jakości Zastosowania CAF w Jednostkach Samorządu Terytorialnego.

Poszukujemy 10 ekspertów, którzy w ramach projektu SWPZ podejmą się uczestniczenia w procesie poświadczania CAF w JST. Efektem procesu poświadczania będzie wydanie Jednostkom Samorządu Terytorialnego Poświadczenia Skutecznego Użytkownika CAF, zgodnie z wytycznymi European Institute of Public Administration w Maastricht.

Oferujemy:

  • możliwość nieodpłatnego uczestniczenia w unikatowym na skalę polską szkoleniu dla ekspertów CAF,
  • wpisanie do krajowej bazy Ekspertów CAF prowadzonej przez MAC,
  • możliwość zaangażowania w procesie poświadczania w kilku JST w ramach projektu,
  • możliwość uczestniczenia w procesach poświadczania po zakończeniu projektu.

Poszukujemy osób, które spełniają poniższe kryteria:

  • posiadają wykształcenie na poziomie magisterskim lub równoważnym,
  • uczestniczyły we wdrożeniu modelu CAF lub innej metody samooceny procesów zarządzania w organizacji administracji centralnej lub samorządowej,
  • współpracowały lub pracowały w Jednostce Samorządu Terytorialnego w okresie ostatnich 5 lat.

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się poniżej.

Prosimy o czytelne wypełnienie:

  • Załącznika E-CAF-1 – Wniosek kandydata na Eksperta CAF;
  • Załącznika E-CAF-2 – Poświadczenie uczestniczenia we wdrożeniu modelu CAF w organizacji administracji centralnej lub samorządowej (wypełnia urząd)*;
  • Załącznika E-CAF-3 – Deklaracja współpracy z JST lub pracy w JST w okresie ostatnich 5 lat.

*wypełnienie załącznika E-CAF-2 nie jest obowiązkowe w przypadku udokumentowania współpracy stosownymi dokumentami np. kopią odpowiedniej umowy.

 

Zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatur wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem statusu Ekspertów CAF do dnia 30 maja br.

Podpisane dokumenty proszę wysyłać na adres:

Przemysław Brzozowski

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

ul. Królewska 27

00-060 Warszawa (dopisek Ekspert CAF)

Szkolenie planowane jest na czerwiec br. Liczba miejsc jest ograniczona. W rekrutacji główne znaczenie odgrywać będzie dotychczasowe doświadczenie kandydatów.

Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu (22) 245 58 79.

Serdecznie Zapraszamy !

Załączniki

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.