PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI Spotkanie seminaryjne – Konferencja Naukowa Wybrane zagadnienia z zakresu podatków i opłat lokalnych w działalności SKO

 

Uprzejmie informujemy, iż  w związku z stale napływającymi zgłoszeniami rekrutacja do udziału w Spotkaniu seminaryjnym – Konferencji Naukowej Wybrane zagadnienia z zakresu podatków i opłat lokalnych w działalności SKO, która odbędzie się 7 kwietnia 2014 r. w Poznaniu, przedłużona zostanie do 2 kwietnia 2014 r. 

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wraz z Partnerem Projektu – Uniwersytetem Łódzkim oraz Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Poznaniu mają zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w IV spotkaniu seminaryjnym – Konferencji Naukowej Wybrane zagadnienia z zakresu podatków i opłat lokalnych w działalności SKO, organizowanym w ramach projektu „Dobre prawo - sprawne rządzenie”, które odbędzie się 7 kwietnia 2014 r. w Poznaniu.

Wsparcie w ramach projektu „Dobre prawo – sprawne rządzenie” realizowane w formie spotkań seminaryjnych – Konferencji Naukowych kierowane jest do członków Samorządowych Kolegiów Odwoławczych. W ramach organizowanych Konferencji przedstawiciele SKO, środowiska naukowego i judykatury będą przedstawiać węzłowe problemy działalności orzeczniczej SKO i stosowania prawa przez jednostki samorządu terytorialnego.

ZASADY UDZIAŁU W KONFERENCJI

1.Uczestnikami seminariów mogą być tylko członkowie SKO, którzy nie brali udziału w szkoleniach i studiach podyplomowych realizowanych w ramach projektu „Dobre prawo - sprawne rządzenie”.

2.Uczestnikami seminariów mogą być członkowie SKO, którzy uczestniczyli we wcześniejszych spotkaniach seminaryjnych.

3.Zgłoszenia uczestników na seminarium dokonuje Prezes SKO lub osoba przez niego upoważniona.

4.Każdy uczestnik jest zobowiązany przed seminarium przesłać do siedziby WPiA UŁ następujące dokumenty:

  • formularz danych osobowych;
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
  • deklarację uczestnictwa w projekcie;
  • deklarację o przystąpieniu SKO do projektu;
  • formularz danych adresowych dla instytucji biorących udział w projekcie.

5. Zgłoszenie udziału w seminarium następuje poprzez wypełnienie dokumentów, o których mowa w punkcie 4, zeskanowanie ich i przesłanie na adres mailowy:

aflorek@wpia.uni.lodz.pl

oraz przesłanie oryginałów dokumentów na adres:

Wydział Prawa i Administracji UŁ

ul. Kopcińskiego 8/12

90-232 Łódź

mgr Anna Florek.

Dokumenty będą przyjmowane w terminie od 7 marca 2014r. do 2 kwietnia 2014r.

6. Udział w Konferencji jest bezpłatny.

7. Podczas Konferencji uczestnicy mają zagwarantowane wyżywienie.

8. Maksymalna liczba uczestników Konferencji wynosi 75 osób.

MIEJSCE OBRAD

Konferencja odbędzie się 7 kwietnia 2014 r. w Hotelu Ikar w Poznaniu, ul. Kościuszki 118, 61-717 Poznań.

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

10.00 - otwarcie Konferencji

10.00-11.00 – wystąpienie prof. nadzw. dr hab. Henryka Dzwonkowskiego, UŁ

11.00-11.30 - dyskusja

11.30-11.45 – przerwa kawowa

11.45-12.45 – wystąpienie prof. nadzw. dr hab. Henryka Dzwonkowskiego, UŁ

12.45-13.15 - dyskusja

13.15-14.00 – lunch

14.00-15.00 - wystąpienie dr Sławomira Presnarowicza, UwB, Sędzia NSA

15.00-15.30 - dyskusja

15.30-16.30 - wystąpienie dr Sławomira Presnarowicza, UwB, Sędzia NSA

16.30-17.00 – dyskusja

KOMITET NAUKOWY

Prof. nadzw. dr hab. Barbara Jaworska-Dębska - UŁ

Dr Krzysztof Świderski – Prezes SKO w Poznaniu

Joanna Białka - Wiceprezes SKO w Poznaniu

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Dr Aneta Kaźmierska-Patrzyczna, UŁ – przewodnicząca

Dr Agnieszka Rabiega-Przyłęcka, UŁ – sekretarz

 

SEKRETARIAT KONFERENCJI

Anna Florek - specjalista ds. administracji

email: aflorek@wpia.uni.lodz.pl

nr tel./fax: (42) 635-46-31, (0 42) 665 58 21

Adres: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Kopcińskiego 8/12, Łódź 90-232

pokój: 4.53, IV piętro bud. B

 

Wymagane dokumenty  (dostępne również na stronie internetowej: http://www.wpia.uni.lodz.pl/struktura/zespol-ds-funduszy-ue/realizowane-projekty/dobreprawo/o-projekcie )

 

 

  • logotyp projektu "Dobre prawo sprawne rządzenie"
    logotyp projektu "Dobre prawo sprawne rządzenie"

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.