Spotkanie inaugurujące prace na rzecz opracowania Strategii Rozwoju Makroregionu Polski Centralnej oraz Strategii Łódzko-Warszawskiego obszaru funkcjonalnego

 

28 lutego 2014 r. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się spotkanie inaugurujące prace na rzecz opracowania Strategii Rozwoju Makroregionu Polski Centralnej oraz Strategii Łódzko-Warszawskiego obszaru funkcjonalnego, która stanowić będzie trzon Makroregionu Polski Centralnej.  Wspólna praca na rzecz przygotowania tych dokumentów pozwoli na osiągnięcie efektu synergii, zachowanie spójności koncepcji oraz wizji rozwoju nie tylko makroregionu, ale również jego układu centralnego.

W spotkaniu, które otworzyła Dziekan Wydziału Zarządzania UŁ prof. dr hab. Ewa Walińska, wzięli udział Marszałkowie województw łódzkiego i mazowieckiego, Rektorzy Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej, Akademii Medycznej, przedstawiciele Akademii Sztuk Pięknych, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a także naukowcy, planiści, samorządowcy oraz przedsiębiorcy z regionów łódzkiego i mazowieckiego. 

Strategia Łódzko-Warszawskiego obszaru funkcjonalnego przygotowywana jest przez Wydział Zarządzania UŁ w ramach projektu „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST” realizowanego wspólnie przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz partnerów merytorycznych m.in. przez Uniwersytet Łódzki. Opiekę merytoryczną nad pracami w ramach strategii sprawuje prof. Tadeusz Markowski, kierownik projektu „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST” na Wydziale Zarządzania UŁ. Strategia powstaje przy współpracy przedstawicieli świata nauki, w tym zwłaszcza pracowników Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, przedstawicieli administracji samorządowej, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych.

Formalna współpraca między regionem łódzkim i mazowieckim służąca budowie silnej Polski Centralnej pełnemu wykorzystaniu potencjału endogenicznego regionów łódzkiego i mazowieckiego, zdynamizowania ich rozwoju oraz wzmocnienia pozycji konkurencyjnej w Polsce i Europie, została zawiązana w lipcu 2012 roku w drodze porozumienia podpisanego przez Marszałków województw łódzkiego i mazowieckiego

 • zdjęcie1
  zdjęcie1
 • zdjęcie2
  zdjęcie2
 • zdjęcie3
  zdjęcie3
 • zdjęcie4
  zdjęcie4

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.