Spotkanie seminaryjne – Konferencja Naukowa Przekształcenie modelu postępowania administracyjnego.

 

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wraz z Partnerem Projektu – Uniwersytetem Łódzkim oraz Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Łodzi mają zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w V spotkaniu seminaryjnym – Konferencji Naukowej Przekształcenie modelu postępowania administracyjnego, organizowanym w ramach projektu Dobre prawo - sprawne rządzenie, które odbędzie się 6 czerwca 2014 r. w Łodzi.

Wsparcie w ramach projektu „Dobre prawo – sprawne rządzenie” realizowane w formie spotkań seminaryjnych – Konferencji Naukowych kierowane jest do członków Samorządowych Kolegiów Odwoławczych. W ramach organizowanych Konferencji przedstawiciele SKO, środowiska naukowego i judykatury będą przedstawiać węzłowe problemy działalności orzeczniczej SKO i stosowania prawa przez jednostki samorządu terytorialnego.

ZASADY UDZIAŁU W KONFERENCJI

1.Uczestnikami seminariów mogą być tylko członkowie SKO, którzy nie brali udziału w szkoleniach i studiach podyplomowych realizowanych w ramach projektu Dobre prawo - sprawne rządzenie.

2.Uczestnikami seminariów mogą być członkowie SKO, którzy uczestniczyli we wcześniejszych spotkaniach seminaryjnych.

3.Zgłoszenia uczestników na seminarium dokonuje Prezes SKO lub osoba przez niego upoważniona.

4.Każdy uczestnik jest zobowiązany przed seminarium przesłać do siedziby WPiA UŁ następujące dokumenty:

  • formularz danych osobowych;
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
  • deklarację uczestnictwa w projekcie;
  • deklarację o przystąpieniu SKO do projektu;
  • formularz danych adresowych dla instytucji biorących udział w projekcie.

5. Zgłoszenie udziału w seminarium następuje poprzez wypełnienie dokumentów, o których mowa w punkcie 4, zeskanowanie ich i przesłanie na adres mailowy:

aflorek@wpia.uni.lodz.pl

oraz przesłanie oryginałów dokumentów na adres:

Wydział Prawa i Administracji UŁ

ul. Kopcińskiego 8/12

90-232 Łódź

mgr Anna Florek.

Dokumenty będą przyjmowane w terminie od 5 maja 2014 r. do 4 czerwca 2014r.

6. Udział w Konferencji jest bezpłatny.

7. Podczas Konferencji uczestnicy mają zagwarantowane wyżywienie.

8. Maksymalna liczba uczestników Konferencji wynosi 75 osób.

MIEJSCE OBRAD

Konferencja odbędzie się 6 czerwca 2014 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w sali Rady Wydziału, ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź.

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

10.00 - otwarcie Konferencji

10.00-11.00 – wystąpienie prof. zw. dr hab. Barbary Adamiak, UWr, Sędzia NSA

11.00-11.30 - dyskusja

11.30-11.45 – przerwa kawowa

11.45-12.45 – wystąpienie prof. zw. dr hab. Wojciecha Chróścielewskiego, UŁ, Sędzia NSA

12.45-13.15 - dyskusja

13.15-14.00 – lunch

14.00-15.00 - wystąpienie prof. zw. dr hab. Zbigniewa Kmieciaka, UŁ, Sędzia NSA

15.00-15.30 - dyskusja

15.30-16.30 - wystąpienie prof. dr hab. Jana Pawła Tarno, UŁ, Sędzia NSA

16.30-17.00 – dyskusja

Moderator dyskusji - prof. dr hab. Małgorzata Stahl, UŁ, Sędzia NSA

 

KOMITET NAUKOWY

Prof. nadzw. dr hab. Barbara Jaworska-Dębska, UŁ - przewodnicząca

Marek Woźniak – Prezes SKO w Łodzi

Dr hab. Agnieszka Krawczyk – Wiceprezes SKO w Łodzi

KOMITET ORGANIZACYJNY

Dr Aneta Kaźmierska-Patrzyczna, UŁ – przewodnicząca

Dr Agnieszka Rabiega-Przyłęcka, UŁ – sekretarz

 

SEKRETARIAT KONFERENCJI

Anna Florek - specjalista ds. administracji

email: aflorek@wpia.uni.lodz.pl

nr tel./fax: (42) 635-46-31, (0 42) 665 58 21

Adres: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Kopcińskiego 8/12, Łódź 90-232

pokój: 4.53, IV piętro bud. B

 

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty dostępne są również na stronie instytucji:

http://www.wpia.uni.lodz.pl/struktura/zespol-ds-funduszy-ue/realizowane-projekty/dobreprawo/o-projekcie

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.