Opracowano „Proces poświadczania zastosowania Wspólnej Metody Samooceny (CAF)”

 

W wyniku podjętych prac nad projektem procedury, został opracowany proces poświadczania zastosowania Wspólnej Metody Samooceny (CAF) dla jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Przedmiotowy proces został opisany w dokumencie Poświadczenie jakości zastosowania CAF w jednostkach samorządu terytorialnego. Zawartość podręcznika stanowi efekt licznych spotkań, konsultacji pomiędzy przedstawicielami MAC, Krajowym korespondentem CAF, niezależnymi ekspertami CAF w Polsce oraz pracownikami naukowymi MSAP.

W dniu 3 grudnia 2013 r. ww. dokument został zatwierdzony przez Krajowego Korespondenta CAF w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a następnie podpisany przez Ministra Administracji i Cyfryzacji. Opracowanie i zatwierdzenie tego dokumentu stanowi spełnienie jednego z warunków ex-ante conditionalities.

Opracowanie procedury poświadczania CAF stanowi kolejny krok na rzecz popularyzacji modelu CAF w Polsce. W wyniku podjętych działań Ministerstwa liczba użytkowników CAF wśród jednostek samorządu terytorialnego sukcesywnie rośnie, dodatkowo JST będą miały możliwość uzyskania kompleksowej i profesjonalnej informacji zwrotnej na temat swoich działań, zarówno w odniesieniu do przeprowadzonej samooceny, jak i szerszego aspektu doskonalenia funkcjonowania ich organizacji.

Departament Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (MAC) w kwietniu br. rozpoczął realizację projektu „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST” w ramach Działania 5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, będzie realizowany do końca września 2015 r. MAC współpracuje przy jego realizacji z partnerami akademickimi: Małopolską Szkołą Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP), Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i Uniwersytetem Łódzkim.

Celem projektu jest stworzenie narzędzi wspierających poprawę zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, w tym m.in. opracowanie procesu poświadczania zastosowania Wspólnej Metody Samooceny (CAF) dla jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, uwzględniającego współpracę MAC z Krajowym Korespondentem CAF w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 

Poświadczenie jakości zastosowania CAF (CAF External Feedback) - (wersja angielska)

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.