Uroczyste zakończenie IV edycji oraz rozpoczęcie VI edycji studiów ALS.

 

24 stycznia 2014 r. w auli dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się konferencja będąca zakończeniem IV edycji/rozpoczęciem VI edycji projektu Akademia Liderów Samorządowych – projekcie realizowanym w partnerstwie przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach Działania 5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Akademia Liderów Samorządowych (ALS) to projekt dedykowany samorządowcom, którzy chcą podnieść swoje umiejętności związane z zarządzaniem, poprawą jakości obsługi klientów czy stanowieniem dobrego prawa. Rokrocznie 160 samorządowców uczestniczy w studiach podyplomowych realizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz konsorcjum Wyższych Szkół Bankowych w Poznaniu, Chorzowie i Toruniu.

Po powitaniu gości przez gospodarza – Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Krzysztofa Rączkę – Minister Bogdan Dombrowski wraz z przedstawicielami partnerujących w projekcie uczelni wręczył dyplomy ukończenia studiów autorom piętnastu najlepszych prac dyplomowych.

 

Pani Anna Bochen, Sekretarz, Urząd Gminy Stolno

Pani Wioletta Brzezińska, Sekretarz, Urząd Gminy Rewal

Pani Jadwiga Janicka, Skarbnik, Starostwo Powiatowe Słupsk

Pani Anna Kruszka, Skarbnik, Urząd Miasta Pakość

 

Pani Dorota Denka, Skarbnik, Urząd Gminy Jeziorzany

Pani Barbara Nowacka, Sekretarz, Urząd Gminy Kurów

Pani Anna Zajączkowska, Sekretarz, Urząd Miasta Milanówek

 

Pan Grzegorz Dębkowski, Skarbnik, Starostwo Powiatowe Brzeziny

Pani Małgorzata Nowak, Skarbnik, Urząd Gminy Strzelce Wielkie

Pani Joanna Szymańska, Sekretarz, Urząd Gminy Mszana

Pani Grażyna Zdziebło, Skarbnik, Urząd Miasta Żory

 

Pan Tomasz Czuczak, Sekretarz, Urząd Miasta Koszalin.

Pan Jarosław Hermaszewski, Skarbnik, Urząd Miasta Sława

Pan Karol Igielski, Sekretarz, Urząd Miasta Skwierzyna

Pan Tomasz Józefowicz, Sekretarz, Urząd Gminy Turek

 

Następnie pięcioro z wyróżnionych autorów przedstawiło krótkie prezentacje na temat swoich prac: Pan  Jarosław Hermaszewski „Uczestnictwo w Akademii Liderów Samorządowych – konieczność czy rozsądek – analiza sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w projekcie ALS”; Pani Jadwiga Janicka „System oceniania na przykładzie Wydziału Finansowo - Budżetowego w Starostwie Powiatowym w Słupsku”; Pani Anna Zajączkowska „Motywowanie pracowników Urzędu Miasta Milanówka. Analiza i propozycje usprawnień”; Pani Grażyna Zdziebło „Zakład aktywności zawodowej jako forma aktywizacji osób niepełnosprawnych”.

W drugiej części konferencji wykład inauguracyjny dla uczestników VI edycji studiów ALS poprowadził dr Tomasz Marcysiak. Tematem wykładu była Rola trzeciego sektora w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich w Polsce.

Podsumowanie IV edycji zaprezentowała dr Monika Dziurnikowska-Stefańska przedstawiając wnioski ujęte w raporcie ewaluacyjnym.  

Wręczenie dyplomów dla pozostałych uczestników, którzy ukończyli studia z wynikiem celującym lub bardzo dobrym stało się klamrą spinającą całe wydarzenie. Dyplomy obok władz uczelni biorących udział w projekcie wręczali z ramienia MAC, Kierownik Projektu Pan Łukasz Krysztofiak oraz opiekun projektu Pan Przemysław Brzozowski.

 • ALS - konferencja - widok na salę
  ALS - konferencja - widok na salę
 • ALS
  ALS
 • Dyrektor Andrzej Trzęsiara - MAC
  Dyrektor Andrzej Trzęsiara - MAC
 • ALS - grono prelegentów
  ALS - grono prelegentów
 • Dziekan prof. dr hab. Krzysztof Rączka - UW
  Dziekan prof. dr hab. Krzysztof Rączka - UW
 • Minister Bogdan Dombrowski - MAC
  Minister Bogdan Dombrowski - MAC
 • Pani Jadwiga Janicka - Skarbnik, Starostwo Powiatowe w Słupsku
  Pani Jadwiga Janicka - Skarbnik, Starostwo Powiatowe w Słupsku
 • Pani Grażyna Zdziebło, Skarbnik, Urząd Miasta w Żorach
  Pani Grażyna Zdziebło, Skarbnik, Urząd Miasta w Żorach
 • Dr Tomasz Marcysiak - WSB Toruń
  Dr Tomasz Marcysiak - WSB Toruń

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.