Rozpoczęła się rekrutacja do zadania Opracowanie standardów zarządzania jakością (CAF/PRI) w jednostkach samorządu terytorialnego w projekcie Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST

 

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w partnerstwie z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie rozpoczyna w dniu 20 listopada br. rekrutację jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych wsparciem z zakresu zarządzania jakością w ramach projektu ,,Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST”. Rekrutacja zostanie zakończona 10 grudnia br.

Bezpłatne wsparcie szkoleniowo doradcze w zakresie wdrażania Wspólnej Metody Oceny (CAF) lub Metody Planowania Rozwoju Instytucjonalnego (PRI) kierowane jest do samorządów, które w nieodległej przeszłości będą ubiegać się o uzyskanie certyfikatu poświadczającego właściwe stosowanie tych metod w swoich działaniach zarządczych.

Celami świadczonej pomocy szkoleniowo doradczej są:

1. Uzyskanie przez JST świadomości na temat wybranej metody (CAF lub PRI) oraz jej roli w doskonaleniu i rozwoju systemu zarządzania organizacją;

2. Przekazanie pracownikom JST (w szczególności grupie prowadzącej samoocenę) wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia procesu samooceny i planowania działań doskonalących  w ramach wybranej metody (CAF lub PRI).

3. Przygotowanie JST do prowadzenia procesu doskonalenia organizacji przy wykorzystaniu 10 kroków doskonalenia organizacji według metody CAF lub też zgodnie z sekwencją realizacji PRI (analiza instytucjonalna, projektowanie zmian, realizacja planu i ocena efektów).

4. Przygotowanie JST do udziału w procedurze Poświadczenia Jakości Zastosowania CAF/PRI.

W ramach ogłaszanego naboru planowane jest pozyskanie 28 jednostek samorządu gminnego lub powiatowego, które zadeklarują: (1) wybór metody jaką są zainteresowane (CAF lub PRI), (2) jej zastosowanie we współpracy z ekspertami projektu oraz (3) poddanie się procesowi poświadczenia skutecznego stosowania wybranej metody w okresie od 6 do 12 miesięcy od zakończenia wsparcia w zakresie stosowania metody.

Do udziału w ramach tego naboru zapraszamy zarówno te samorządy, które do chwili obecnej nie miały styczności z metodami CAF lub PRI (bądź też kontakt ten był bardzo ograniczony), jak i jednostki, w których metody CAF lub PRI były już stosowane.

Przystępując do rekrutacji do projektu należy wypełnić załącznik nr 1 - deklarację uczestnictwa urzędu oraz załącznik nr 3 formularz zgłoszeniowy pracownika samorządowego. Wypełnione dwa załączniki należy przesłać w formie skanu na skrzynkę e mail: zarzadzaniejst@mac.gov.pl. W odpowiedzi zostanie przesłany elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który powinien zostać wypełniony przez wszystkie osoby zgłoszone przez urząd.

Bliższe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu: (22) 245 58 79. Zapytania prosimy kierować także na skrzynkę e-mail: zarzadzaniejst@mac.gov.pl.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 20 grudnia br.

  • logotyp Systemowe wparcie procesów zarządzania
    logotyp Systemowe wparcie procesów zarządzania

Załączniki

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.