Konferencja „Zintegrowany Plan Rozwoju dla łódzko-warszawskiego obszaru funkcjonalnego”

 

4 października na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się Konferencja  „Zintegrowany Plan Rozwoju dla łódzko-warszawskiego obszaru funkcjonalnego” inaugurująca realizację Zadania 3. projektu „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST”. Zadanie „Wsparcie dla procesów dotyczących planowania w obszarach funkcjonalnych” prowadzone jest wspólnie przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (Lider projektu) oraz Uniwersytet Łódzki.

Konferencja stanowiła pierwszy etap działań zmierzających do opracowania, w ramach zadania 3. – Zintegrowanego Planu Rozwoju dla łódzko-warszawskiego obszaru funkcjonalnego.

Tematyka konferencji wpisała się w koncepcję wielopoziomowego zarządzania. Celem konferencji było zaprezentowanie dobrych praktyk w zakresie współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi a wybranymi aktorami angażowanymi w procesy rozwojowe, jak również w zakresie przygotowywania i realizacji wspólnych zintegrowanych projektów rozwojowych. Podczas konferencji zaprezentowany został m.in. harmonogram dalszych prac w ramach Zadania, w tym zwłaszcza w części dotyczącej organizowanych kursów i warsztatów oraz prac na rzecz Zintegrowanej Strategii Rozwoju.

Program konferencji oraz prezentacje zamieszczone zostały poniżej.

Program konferencji

Stan prac nad Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi

Łódzka Kolej Aglomeracyjna jako zintegrowany projekt w systemie transportowym Łodzi i regionu

Co z tym partnerstwem publiczno-prywatnym

A może by tak…. –  aktywność Lokalnych Grup Działania i doświadczenia we współpracy z samorządem lokalnym

Wspólne działanie samorządów jako metoda na rozwiązywanie problemów na przykładzie Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Zakres i harmonogram dalszych prac w ramach Zadania „Wsparcie dla procesów dotyczących planowania w obszarach funkcjonalnych

 

  • logotyp Systemowe wsparcie procesów zarządzania
    logotyp Systemowe wsparcie procesów zarządzania

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.