Warsztaty w projekcie systemowym "Działania na rzecz szerokopasmowego dostępu do Internetu"

 

 

 

MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

 

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej na regionalne warsztaty (szkolenia tematyczne) związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych dotyczących realizacji inwestycji telekomunikacyjnych z zakresu zajęcia pasa drogowego, lokalizowania sieci szerokopasmowych oraz oceny oddziaływania na środowisko

w ramach

Projektu Systemowego - działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu.

 

 

Podczas warsztatów w praktyczny sposób omówione zostaną zagadnienia związane z zajęciem pasa drogowego i wykorzystania pasa drogowego na cele inwestycji telekomunikacyjnych (1 dzień warsztatów), a także zagadnienia związane z lokalizacją sieci szerokopasmowych, w tym z problematyką oddziaływania na środowisko (2. dzień warsztatów). Zaprezentowane zostaną także najczęściej popełniane w tym zakresie błędy i sposoby ich uniknięcia.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia to m.in.: 

-        Procedury uzgadniania i wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,

-        Obowiązki lokalizacji kanałów technologicznych i warunki ich udostępniania,

-        Zgłoszenia i pozwolenia na budowę,

-        Wymogi przepisów prawa dot. ochrony środowiska,

-        Modelowe rozwiązania i rekomendacje.

 

Na warsztaty szczególnie zapraszamy zarządców dróg (wszystkich kategorii) przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i jednostek im podległych, pracowników urzędów wojewódzkich odpowiedzialnych dotyczące zaangażowanych w procedury lokalizacji inwestycji celu publicznego i jednostek im podległych oraz przedstawicieli podmiotów realizujących sieci szerokopasmowe.

 

 

Szczegółowa agenda warsztatów

1. dzień: szkolenie z zakresu zajęcia pasa drogowego prowadzone pod kątem promowania wykorzystania pasa drogowego na cele inwestycji telekomunikacyjnych.

1)         Wstęp – znaczenie społeczno-gospodarcze inwestycji w sieci szerokopasmowe, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści dla jednostek samorządu terytorialnego

2)         Szczegółowe procedury uzgadniania i wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym szczególnie z ustawą o drogach publicznych i rozporządzeniami do niej, ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych i kodeksu postępowania administracyjnego z uwzględnieniem możliwych ryzyk i rekomendowanych sposobów postępowania, zarówno dla inwestycji w regionalne sieci szerokopasmowe jak i inne inwestycje telekomunikacyjne, kompleksowe omówienie kwestii opłat za zajęcie pasa drogowego, w tym omówienie sposobu ich obliczania oraz dobre praktyki w tym zakresie. Omówienie wpływu ,ustalanych przez jst, wysokości stawek na możliwości rozwoju sieci szerokopasmowych, w kontekście szans rozwoju społeczno-gospodarczego jakie się z tym wiążą.

3)         Kompleksowe omówienie obowiązku lokalizacji kanałów technologicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ze szczegółowym omówieniem możliwości uzyskania zwolnienia z tego obowiązku, wraz z omówieniem w procedury, treści wniosku oraz załączników do niego. Przedstawienie kosztów budowy kanałów technologicznych względem całości wartości inwestycji drogowych. Omówione zostaną kwestie warunków udostępniania zlokalizowanych kanałów technologicznych dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w tym rekomendacje w tym zakresie dotyczące m.in. kwestii ustalania wysokości opłat, warunków technicznych udostępnienia, określania czasu trwania umów.

2. dzień: szkolenie z zakresu lokalizowania sieci szerokopasmowych oraz obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu do inwestycji telekomunikacyjnych.

1)         Wstęp – znaczenie społeczno-gospodarcze inwestycji w sieci szerokopasmowe, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści dla jednostek samorządu terytorialnego, Omówienie procedur administracyjnych koniecznych do przeprowadzenia w telekomunikacyjnym procesie inwestycyjnym pod kątem koniecznych do uzyskania decyzji lokalizacyjnych (decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej zgodnie z ustawą o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; przy uwzględnieniu przepisów ustawy Prawo budowlane), a także pozwoleń na budowę i zgłoszeń, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa oraz praktyki inwestycyjnej.

2)         Obowiązki i procedury związane z zachowaniem wymogów przepisów prawa dotyczących ochrony środowiska, w tym obszarów Natura 2000, w toku realizacji inwestycji telekomunikacyjnych - z uwzględnieniem kwestii problematycznych dotyczących technologii bezprzewodowych, w tym lokalizacji stacji bazowych,

3)         Przedstawione zostaną modelowe rozwiązania i rekomendacje dotyczące przeprowadzenia tych procedur z punktu widzenia organu administracji publicznej jak i inwestora, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów realizujących projekty budowy regionalnych sieci szerokopasmowych,

Udział w szkoleniach jest bezpłatny a ilość miejsc ograniczona. Decydować będzie kolejność zgłoszeń. Podstawą zakwalifikowania jest zapoznanie się z regulaminem rekrutacji i przesłanie, drogą elektroniczną, wypełnionej ankiety zgłoszeniowej na adres projekt.szerokopasmowesieci@mac.gov.pl.

Regulamin rekrutacji można znaleźć tutaj.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

 

Kielce 5-6 sierpnia

Poznań 8-9 sierpnia

Zielona Góra 12-13 sierpnia

Wrocław 12-13 sierpnia

Białystok  19-20 sierpnia

Lublin 22-23 sierpnia

Olsztyn 28-29 sierpnia

Łódź 2-3 września

Katowice 9-10 września

Kraków 19-20 września

Gdańsk 23-24 września

Warszawa 30 września - 1 października

Rzeszów 9-10 października

Szczecin 14-15 października

Opole 21-22 października

Toruń 21-22 października

 

Program szkoleń na 1 dzień można znaleźć tutaj.

Program szkoleń na 2 dzień można znaleźć tutaj.

Ankietę zgłoszeniową na 1 dzień można znaleźć tutaj.

Ankietę zgłoszeniową na 2 dzień można znaleźć tutaj.

 

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Ul. Królewska 27
00-060 Warszawa
e-mail: projekt.szerokopasmowesieci@mac.gov.pl

 

W razie wątpliwości proszę o kontakt pod nr telefonu 22 245 57 78, 22 245 57 71, 22 245 57 92.

Załączniki

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.