Trwa rekrutacja do zadania "Opracowanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu zarządzania publicznego" w projekcie Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST

 

W dniach od 10 lipca do 5 sierpnia 2013 r. trwa rekrutacja do zadania Opracowanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu zarządzania publicznego w ramach projektu Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST.

Wsparciem w ramach zadania planujemy objąć 16 jednostek samorządu terytorialnego, które zainteresowane są poprawą sprawności zarządzania poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w sferze instytucjonalnej oraz w sektorze usług publicznych. Z uwagi na charakter zadania preferowane będą JST średniej wielkości  (liczba ludności od 10 000 do 30 000 osób).

 

Jednostki Samorządu Terytorialnego, które wezmą udział w projekcie mogą liczyć na:

-  Opracowanie  innowacyjnych rozwiązań wybranych problemów wspólnot lokalnych w ramach Living Lab, które mogą zostać zaimplementowane, np.: budżet obywatelski, innowacyjne formy współpracy JST z sektorem prywatnym, społecznym, non-profit i z mieszkańcami;

-  Ocenę kosztów i korzyści rekomendowanych rozwiązań.

 

Jednostki samorządu terytorialnego objęte wsparciem, nie będą ponosiły żadnych kosztów funkcjonowania Living Lab, związanych z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia innowacyjnych rozwiązań.

Jak zgłosić się do projektu?

Krok 1:   JST zgłasza się do udziału w Zadaniu poprzez wypełnienie załącznika nr 1 do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - deklaracji uczestnictwa urzędu i przesłanie go w formie skanu na adres zarzadzaniejst@mac.gov.pl;

Krok 2:  przesłanie przez Lidera Projektu zwrotnego linka do elektronicznego formularza zgłoszeniowego, do tych JST, które dokonały zgłoszenia chęci udziału w zadaniu;

Na podstawie rejestru prawidłowych zgłoszeń wybranych zostanie 16 JST, które zostaną objęte wsparciem. Lista zakwalifikowanych JST zostanie ogłoszona na stronie internetowej Lidera: www.administracja.mac.gov.pl.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Dodatkowe korzyści z udziału w zadaniu to:

-   usprawnienie funkcjonowania JST poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań, które mogą przynieść, np.: skrócenie czasu realizacji procedur decyzyjnych, zmniejszenie liczby decyzji wymagających ponownego rozpatrzenia, itp.

-   wzmocnienie wizerunku urzędu;

 

Równie istotnymi efektami realizacji zadania są następujące działania:

-   upowszechnienie wiedzy o innowacyjnych rozwiązaniach stosowanych w JST w ramach konferencji, prezentujących przykłady dobrych praktyk w dziedzinie innowacji;

-   włączenie jednostki w międzynarodowe działania innowacyjne dedykowane JST oraz stworzy możliwość korzystania z doświadczeń krajowych i zagranicznych w sferze innowacji sektora publicznego

 

Terminem Laboratorium Innowacji (Living Lab) określa się metodykę działań badawczo– wdrożeniowych o charakterze innowacyjnym. W ramach Living Lab innowacje technologiczne i procesowe są opracowywane, testowane i udoskonalane w warunkach rzeczywistych. Innowacyjne produkty, usługi czy aplikacje opracowane w wyniku współpracy interdyscyplinarnych zespołów roboczych są wdrażane w organizacjach, dla których zostały przygotowane. Proces wdrożenia ma dowodzić skuteczności i efektywności zaproponowanych rozwiązań. Informacje dotyczące udanych wdrożeń gromadzone są w postaci bazy danych, która może stanowić cenny zasób dobrych praktyk w zakresie innowacyjnych rozwiązań dedykowanych JST.

 

Cechą charakterystyczną Living Lab jest także to, iż jest ono utożsamiane z miejscem tworzenia innowacji. Najczęściej jest to obszar wyodrębniony administracyjnie lub funkcjonalnie, gdzie opracowuje się innowacyjne rozwiązania w sferze technologicznej, społecznej, ekonomicznej czy środowiskowej. Najczęściej jest to obszar jednostki terytorialnej, obszar o szczególnych walorach środowiskowych, specjalna strefa ekonomiczna, itp. Z punktu widzenia użyteczności ważne jest,  aby proponowane rozwiązania nie miały radykalnego charakteru, destrukcyjnie wpływającego na ciągłość lokalnych działań, natomiast mają one przynosić widoczną zmianę, nie pozwalającą zachować dotychczasowej rutyny działania.

 

Dodatkowe informacje na temat rekrutacji udzielane są również pod numerami telefonów: 22 556-84-89,  22 245-58-79, lub pod adresem email: zarzadzaniejst@mac.gov.pl.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w dniu 12 sierpnia br. na stronie www.administracja.mac.gov.pl.

Poniżej znajdą Państwo regulamin rekrutacji i uczestnictwa w zadaniu wraz z załącznikami.

Zapraszamy !!!

  • logotyp projektu "Systemowe wsparcie procesów zarządzania  w JST"
    logotyp projektu "Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST"

Załączniki

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.