Współpraca polskich samorządów z krajami Partnerstwa Wschodniego

28 czerwca 2013 roku w Poznaniu, z inicjatywy Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, odbyło się drugie posiedzenie Stałej Ogólnopolskiej Konferencji Współpracy Międzynarodowej Samorządów (SOKWMS). Tematem konferencji w tym roku były „Doświadczenia i perspektywy udziału polskich samorządów w umacnianiu lokalnego i regionalnego wymiaru Partnerstwa Wschodniego”.
W posiedzeniu wzięli udział samorządowcy i politycy z Polski, innych państw UE oraz państw objętych inicjatywą Partnerstwa Wschodniego (EaP). W obradach uczestniczyli m.in.: Jerzy Pomianowski, Wiceminister Spraw Zagranicznych, Magdalena Młochowska, Wiceminister Administracji i Cyfryzacji, Jan Tombiński, Ambasador UE na Ukrainie, Staffan Herrström, Ambasador Królestwa Szwecji w Polsce czy  Filip Kaczmarek, Poseł do Parlamentu Europejskiego.
W ramach posiedzenia odbyły się dwa panele dyskusyjne. Punktem wyjścia panelu pierwszego stała się prezentacja raportu „Współpraca polskich jednostek samorządu terytorialnego z władzami lokalnymi i regionalnymi oraz innymi podmiotami z państw objętych inicjatywą Partnerstwa Wschodniego”, który powstał na wniosek Marszałka Marka Woźniaka, jako Szefa Polskiej Delegacji do Komitetu Regionów. Raport opracowano ze środków Priorytetu V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach projektu "Dobre prawo - sprawne rządzenie" realizowanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Jednym z partnerów projektu jest Uniwersytet Łódzki. Autorem raportu jest dr Jolanta Taczyńska z tego Uniwersytetu.

W tej części uczestnicy debatowali na temat wkładu władz lokalnych i regionalnych w realizację inicjatywy EaP oraz jej perspektyw. Panel drugi został poświęcony obecnemu stanowi EaP oraz oczekiwaniom wobec Prezydencji Litewskiej. Przedstawione zostały również przykłady projektów realizowanych przez polskie samorządy z partnerami z państw EaP.

Gospodarzem posiedzenia był Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
Stała Ogólnopolska Konferencja Współpracy Międzynarodowej Samorządów została powołana w 2012 roku w ramach instrumentu wsparcia wymiaru obywatelskiego i samorządowego polskiej polityki zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.  Zamiarem jej inicjatora jest, aby Konferencja przybrała charakter cykliczny, stanowiąc istotny instrument wymiany idei oraz najlepszych rozwiązań praktycznych, dotyczących współpracy międzynarodowej na szczeblu regionalnym i lokalnym, zarówno pomiędzy przedstawicielami samorządów, administracji rządowej, jak i organizacji pozarządowych. Pierwsze jej posiedzenie w Poznaniu pokazało, jak duże jest zainteresowanie tą ideą, zarówno ze strony samorządów lokalnych i regionalnych, organizacji pozarządowych, jak i samych władz centralnych.

Konferencja objęta została patronatem honorowym Pana Radosława Sikorskiego Ministra Spraw Zagranicznych RP. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło także Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Konferencja Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego. Konferencja organizowana jest przy wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

 

Źródło: strona internetowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

 • konferencja 1
  konferencja 1
 • konferencja 2
  konferencja 2
 • konferencja 3
  konferencja 3
 • Marszałek Marek Woźniak
  Marszałek Marek Woźniak

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.