WYNIKI oraz PRZEDŁUŻENIE rekrutacji do kolejnej edycji szkoleń dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego

 

WYNIKI REKRUTACJI

 

Ministerstwo informuje o przedłużeniu terminu rekrutacji . Do wszystkich grup, w których są jeszcze wolne miejsca wciąż można się zgłaszać.

Terminy szkoleń oraz ich tematyka znajduje się w załączniku do niniejszej informacji.  Informacja o rozpoczęciu rekrutacji została przekazana do wytypowanych do uczestnictwa w projekcie urzędów drogą mailową lub poprzez ePUAP. Listę urzędów uprawnionych do wsparcia znajdą Państwo w pliku poniżej.  Ministerstwo informuje, iż  szkolenia w tej edycji odbywać się będą w oparciu o schemat: 16 godzin (2 dni szkoleniowe) - blok stały dla wszystkich uczestników (Kodeks Postępowania Administracyjnego lub Ordynacja Podatkowa oraz techniki legislacyjne) oraz 16 godzin (2 dni szkoleniowe) - blok do wyboru (m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, pomoc społeczna, podatki i opłaty lokalne, czystość i porządek w gminach, ochrona środowiska). Wybór grup szkoleniowych (tematyka) odbywał się będzie na etapie rekrutacji do projektu. W 2013 roku zostaną przeprowadzone dwie edycje szkoleń, rekrutacja odbywa się do drugiej edycji szkoleń. Ministerstwo zastrzega, iż grupy szkoleniowe nie mogą liczyć więcej niż 20 osób, w związku z powyższym ilość miejsc na szkolenia jest ograniczona. Poza osobami z listy rezerwowej decydować będzie kolejność zgłoszeń.

UWAGA - w grupach Wrocław I - VIII, Kielce I, II, Rzeszów II, Kraków V, VI, Warszawa I, II, Olsztyn I, II, III, VIII, Łódź I, Toruń I, III, IV, VII Szczecin I, II, III nie ma wolnych miejsc.

Ze względu na niewystarczającą liczbę zgłoszeń podjęliśmy decyzję o likwidacji grup Gdańsk II, IV oraz Toruń II, V.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod nr telefonów 22 556 84 91, 22 245 58 99, 22 245 58 79 lub pod adresem mailowym dobreprawo@mac.gov.pl.

  • logotyp projektu "Dobre prawo - sprawne rządzenie"
    logotyp projektu "Dobre prawo - sprawne rządzenie"

Załączniki

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.