Seminarium dla Urzędów Wojewódzkich i Regionalnych Izb Obrachunkowych

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wraz z partnerem Uniwersytetem Warszawskim serdecznie zapraszają przedstawicieli Urzędów Wojewódzkich oraz Regionalnych Izb Obrachunkowych do udziału w seminarium organizowanym w ramach projektu „Dobre prawo-sprawne rządzenie”. Seminarium odbędzie się 7-8 czerwca 2013 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Krakowskie Przedmieście 26/28.

 

Celem seminarium jest stworzenie dla wysokokwalifikowanych pracowników Wydziałów Nadzoru i Kontroli Urzędów Wojewódzkich oraz Regionalnych Izb Obrachunkowych warunków do dyskusji oraz umożliwienie wymiany doświadczeń dotyczących bieżących problemów ich działalności.

Podczas seminarium zostaną poruszone kwestie dotyczące miedzy innymi: ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - zagadnienia teoretyczne i praktyczne, przekroczenie dopuszczalnych poziomów zadłużenia JST - zagadnienia nadzoru – konsekwencje, prawo Unii Europejskiej a stosowanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wybrane aspekty prawne limitu zadłużenia JST w świetle ustawy o finansach publicznych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminach - zagadnienia teoretyczne i praktyczneoraz zostanie poruszona kwestia czy partnerstwo publiczno-prywatne może być szansą dla zadłużonych JST?

Powyższa tematyka stanowić będzie podstawę do dyskusji oraz wymiany doświadczeń dotyczących bieżących problemów działalności Wydziałów Nadzoru i Kontroli Urzędów Wojewódzkich oraz Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Ponadto seminarium będzie okazją do przedstawienia doświadczeń, w kwestiach najbardziej problemowych. Udział w seminarium wezmą naukowcy oraz praktycy z powyższych obszarów tematycznych.
Mamy nadzieję, że poruszana tematyka będzie interesująca a wymiana doświadczeń okaże się przydatna w dalszej pracy.

Seminarium odbywać się będzie w dniach 7-8 czerwca 2013 r., na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, piątek w godz. 12.30-18.15 Sala Senatu UW, Kampus Główny Uniwersytetu Warszawskie, Krakowskie Przedmieście 26/28, sobota w godz. 9.00-13.30 sala 308, Stara Biblioteka, Krakowskie Przedmieście 26/28 (panel do wyboru maksymalnie 40 słuchaczy) oraz sala 209, Collegium Iuridicum I, Krakowskie Przedmieście 26/28 (panel do wyboru maksymalnie 30 słuchaczy).

 

Osoby zainteresowane zagadnieniem oraz tematyką seminarium prosimy o zapoznanie się z programem i wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej: http://dobreprawo.wpia.uw.edu.pl/seminarium/ Rejestracja na seminarium będzie trwała do 6 czerwca 2013 r.

Załączniki

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.