Rozpoczyna się rekrutacja do V edycji Akademii Liderów Samorządowych

 

160 liderów samorządowych rozpocznie we wrześniu br. pierwszy semestr nauki na studiach podyplomowych realizowanych wraz z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji przez Partnerów projektu w Warszawie (Wydział Prawa i Administracji  Uniwersytetu Warszawskiego), Poznaniu (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu), Chorzowie (Wyższa Szkoła Bankowa w  Poznaniu – Wydział Zamiejscowy w  Chorzowie) oraz w Toruniu (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu).

Tegoroczna edycja przewiduje niemal 160 godzin dydaktycznych. Zajęcia podzielone zostały na Blok Wspólny (I semestr), który uwzględnia m.in. zagadnienia prawne oraz działania promocyjne urzędu. W trakcie II semestru słuchacze mają do wyboru jeden z bloków: zarządzanie zasobami ludzkimi i promocja JST lub zarządzanie jakością, stanowienie prawa oraz finanse w JST. Słuchacze mają także zajęcia praktyczne z zagadnień związanych z e-administracją w celu udostępnienia jak największej ilości usług on-line potencjalnym klientom urzędu.

Studia w ramach Akademii Liderów Samorządowych pomagają pogłębić wiedzę prawniczą i umożliwiają doskonalenie umiejętności menedżerskich. Ideą Akademii jest wymiana doświadczeń pomiędzy samorządowcami w zakresie poprawy jakości obsługi klientów administracji samorządowej. Udział słuchaczy w ALS jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają tylko koszty zakwaterowania i dojazdu. Studia finansowane są ze środków unijnych, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zajęcia odbywać się będą w Warszawie (40 miejsc), Poznaniu (40 miejsc), Toruniu (40 miejsc), Chorzowie (40 miejsc).

Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji udało się uzyskać zgodę na rozszerzenie grupy docelowej o pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru i powołania, powracając do pierwotnej koncepcji Akademii Liderów Samorządowych.

W RAMACH V ORAZ VI EDYCJI DO AKADEMII BĘDĄ MOGLI PRZYSTĄPIĆ NIE TYLKO SKARBNICY I SEKRETARZE, ALE RÓWNIEŻ WÓJTOWIE, PREZYDENCI MIAST, BURMISTRZOWIE i ich Zastępcy, STAROSTOWIE ORAZ CZŁONKOWIE ZARZĄDÓW POWIATÓW I WOJEWÓDZTW.

Rekrutacja do V edycji rozpoczyna się 27.05.2013 r. od godz. 9.00 i potrwa do 10 czerwca do godz. 16.00, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia, które wpłyną przed 27 maja godz. 9:00 nie będą brane pod uwagę.

Warunkiem niezbędnym jest przesłanie na adres: akademia.liderow@mac.gov.pl maila z imieniem, nazwiskiem oraz pełnioną funkcją w jednostce samorządu terytorialnego.

W odpowiedzi zostanie przesłany elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić on-line. Data i godzina wpływu formularza będzie decydowała o kolejności przyjęcia do Akademii Liderów Samorządowych.

Dodatkowe informacje na temat rekrutacji udzielane są również pod numerami telefonów: 22 245-58-79, 22 556-84-91, 22 245-58-99 lub pod adresem email: akademia.liderow@mac.gov.pl.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w dniu 20 czerwca br.

Poniżej znajdą Państwo przykładową umowę, harmonogramy zjazdów oraz wzór wiadomości mailowej, którą należy przesłać na ww. adres.

Zapraszamy !!!

  • logotyp ALS
    logotyp ALS

Załączniki

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.