Konkurs Europejskiej Nagrody Sektora Publicznego (EPSA 2013) oficjalnie otwarty - UWAGA MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ do 24 KWIETNIA

25 stycznia 2013 r. rozpoczęła się kolejna edycja konkursu Europejskiej Nagrody Sektora Publicznego (EPSA 2013). Poniżej przedstawiamy pytania i odpowiedzi określające najpełniej charakter i cele konkursu.

Czym jest konkurs EPSA 2013?

 

- Konkurs Europejskiej Nagrody Sektora Publicznego (European Public Sector Award, EPSA 2013) to prestiżowy konkurs organizowany przez Europejski Instytut Administracji Publicznej (EIPA) z siedzibą w Maastricht. Oficjalnymi partnerami konkursu są Komisja Europejska oraz dziesięć krajów z całej Europy, w tym również Polska.

 

Kto może w nim uczestniczyć?

 

- Zakres podmiotów uprawnionych do uczestnictwa w konkursie jest bardzo szeroki. Mogą w nim uczestniczyć wszystkie jednostki sektora publicznego, partnerstwa publiczno-prywatne, z zastrzeżeniem, iż zgłaszającym musi być podmiot publiczny. Zgłoszone do konkursu projekty będą klasyfikowane w trzech kategoriach: poziom europejski lub krajowy, poziom regionalny (województwa), poziom lokalny (gminy i powiaty). Ogółem mogą uczestniczyć w nim podmioty z 41 krajów oraz instytucje Unii Europejskiej.

 

Jaki jest temat tegorocznej edycji konkursu?

 

- Temat tegorocznej edycji konkursu brzmi „Przetrwać burzę – innowacyjne rozwiązania w czasie kryzysu”. Bardziej szczegółowe informacje nt. tematyki znajdą Państwo tutaj .

 

Jak należy się zgłaszać do konkursu?

 

- Termin aplikowania do konkursu upływa 24 kwietnia 2013 r. Zgłoszenia są dokonywane on-line poprzez stronę WWW.epsa2013.eu. Zgłoszenia powinny być sporządzone w języku angielskim. Dopuszcza się możliwość składania załączników do zgłoszenia w innym języku. Po wpłynięciu zgłoszenia organizatorzy konkursu przyślą potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia.

 

Jak przebiega procedura oceny w nim?

 

- Przy ocenie brane pod uwagę jest osiem kryteriów: innowacyjność, zasadność podjętych środków, wpływ/rezultaty, zrównoważenie (sustainability), mobilność i zdolność do uczenia się (transferability and learning capacity), wsparcie interesariuszy, sprawiedliwość społeczna, wpływ na wzrost ekonomiczny. Zgłoszenia przesłane on-line zostaną ocenione przez niezależnych ekspertów w trzyosobowych zespołach. Następnie odbędzie się Consensus meeting, podczas którego oceniający przyznają punkty, tworzą rankingi i decydują który z projektów otrzyma Certyfikat Dobrych Praktyk oraz tworzą krótką listę nagrodzonych projektów w każdej z kategorii. W kolejnym etapie oceniający udają się na wizyty studyjne do każdego z nagrodzonych projektów, by skonfrontować treść zgłoszenia z rzeczywistością. W ostatnim etapie jury ustala listę laureatów, zwycięzców w każdej z kategorii i dodatkowe wyróżnienia.

 

W jakich kategoriach zostaną przyznane nagrody?

 

- Nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach: za projekt o charakterze europejskim lub krajowym, za projekt o charakterze regionalnym, za projekt o charakterze lokalnym. Dodatkowe wyróżnienia zostaną przyznane w kategoriach: współpracy transgranicznej (cross-border) oraz między różnymi szczeblami administracji (cross-administrative

 

Dlaczego warto w nim uczestniczyć?

 

- Dobre praktyki w zgłoszeniach do konkursu zostaną zaprezentowane, rozpowszechnione w całej Europie. Wzięcie udziału w konkursie jest niepowtarzalną okazją do zdobycia i wymiany doświadczeń. Państwa projekt zostanie poddany ocenie przez grono niezależnych ekspertów z całej Europy. Poprzez uczestnictwo w konkursie mogą Państwo wyrazić uznanie i docenić wysiłek Państwa pracowników i partnerów. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. Warto nadmienić, że dla nagrodzonych laureatów koszty podróży oraz uczestnictwa w ceremonii zakończenia konkursu (25-27 listopada 2013 r., Maastricht) są refundowane przez EIPA.

 

Gdzie można znaleźć potrzebne informacje?

 

- Wszelkie niezbędne informacje znajdziecie Państwo na stronie WWW.epsa2013.eu . Ze strony Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji informacji udzieli Pan Paweł Wnuk – Tel. 22 556 84 91, Pawel.Wnuk@mac.gov.pl

  • logo EPSA
    logo EPSA

Załączniki

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.