Zbliża się oficjalne rozpoczęcie konkursu EPSA 2013

Poniżej przedstawiamy założenia do zbliżającego się konkursu Europejskiej Nagrody Sektora Publicznego EPSA 2013 organizowanego pod patronatem Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej. Bliższe informacje znajdą Państwo na stronie www.eipa2013.eu. Wkrótce opublikujemy dalsze informacje nt. konkursu, który oficjalnie rozpocznie się 25 stycznia 2013 r.

Przez ostatnie 5 lat rządy w całej Europie doświadczały narastającego napięcia w finansach publicznych. Stopniowo wywierało to presję na zmiany w sposobie świadczenia usług publicznych a także na ponowne oszacowanie zakresu i istoty usług świadczonych przez władze, niezależnie od tego jak są świadczone. Dotychczas, dokładnie w okresach recesji obywatele wykazywali większe zapotrzebowanie na usługi publiczne.

 

W odpowiedzi na tą presję rządy starają się wypracować innowacyjne sposoby rozwiązywania problemów w świadczeniu usług przez projektowanie lepszych procesów, a także przez rozwiązania strukturalne we współpracy z partnerami.

 

Niektóre władze publiczne we właściwy sposób odpowiadają na wyzwania wywołane kryzysem wydatkując środki na zwiększenie efektywności i wzrost wydajności, równocześnie starając się zachować wysoki poziom oraz jakość swoich działań. Ta tematyka da im szansę poczucia dumy ze swoich osiągnięć i zademonstrowania jak sobie radzą z ciężkimi wyzwaniami.

 

Rezultaty, które muszą być wykazane:

Przykłady dobrych praktyk muszą zawierać jeden lub więcej z poniższych rezultatów:

 

- zwiększenie jakości lub zakresu świadczonych usług za tę samą lub niższą cenę;

- utrzymanie świadczonych usług za niższą cenę;

- świadczenie usług o wyższym standardzie przy proporcjonalnie niższym zwiększeniu kosztów;

- osiągnięcie zrównoważonego poziomu długu/deficytu;

- większy poziom zaangażowania obywateli w podejmowane decyzje;

- większe ekonomiczne i/lub finansowe zyski z publicznych inwestycji lub wysoki poziom prywatnych inwestycji spowodowany dobrze ukierunkowanymi inwestycjami publicznymi; 

 

 

Jednocześnie przykłady mogą wykazywać zmiany strukturalne lub procesowe prowadzące do osiągnięcia rezultatów takie jak:

 

- reorganizacja lub przeniesienie usług (np. łączenie, centralizacja lub decentralizacja);

- zmiany w sposobie świadczenia usług (np. zmiana sposobu świadczenia usług z wewnętrznego na zewnętrzny, współpraca między jednostkami sektora publicznego (włączając dzielenie usług), współpraca między sektorem publicznym a społeczeństwem obywatelskim lub partnerstwo publiczno-prywatne dla udoskonalenia lub stworzenia nowej infrastruktury);

- różne formy własności (np. użycie  spółek kapitałowych lub prywatyzacja);

- lepsza komunikacja wewnętrzna lub zewnętrzna;

- mieszane użycie nowych technologii;

- lepsze wykorzystanie społecznych środków masowego przekazu;

- bardziej efektywnedostarczanie usług.

 

Różne poziomy i formy współpracy

Istnieją również różne wymiary współpracy wewnątrz których osiągnięto sukces, który możemy zaprezentować jak np.:

 

Pomiędzy różnymi poziomami administracji publicznej wewnątrz Państwa Członkowskiego lub pomiędzy Państwami Członkowskimi;

 

Pomiędzy różnymi regionami/jednostkami samorządu terytorialnego w tym samym lub różnych Państwach Członkowskich;

 

Pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym bądź pomiędzy sektorem publicznym, a; obywatelami

 

Sektor publiczny działający jako platforma współpracy międzybiznesowej lub międzyobywatelskiej;

 

Delegowanie uprawnień na wspólnoty lokalne przez administrację publiczną.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.