Rekrutacja do I Edycji szkoleń "Procedury administracyjne i techniki prawodawcze w JST" w 2013 r.

Ministerstwo informuje o rozpoczęciu w dniu 7 stycznia 2013 r. rekrutacji na szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych w ramach projektu "Dobre prawo sprawne rządzenie".

Rekrutacja rozpocznie się od godziny 14. Jednocześnie informujemy, iż w osoby które znalazły się na listach rezerwowych w związku z rekrutacją prowadzoną w 2012 r. będą miały pierwszeństwo we wzięciu udziału w szkoleniach. Lista osób "rezerwowych" znajduje się w załączniku poniżej. W dniach 7-14 stycznia 2013 r. w rekrutacji będą mogły wziąć udział jedynie osoby z listy rezerwowej, w dniach 15 stycznia 2013 r. – 20 lutego 2013 r. pozostali chętni.Terminy szkoleń oraz ich tematyka znajduje się w załączniku do niniejszej informacji.  Informacja o rozpoczęciu rekrutacji zostanie przekazana do wytypowanych do uczestnictwa w projekcie urzędów również drogą pisemną. Listę urzędów objętych wsparciem znajdą Państwo w załączniku poniżej.

Regulamin szkoleń oraz procedura rekrutacji zostanie podana do wiadomości wraz z ogłoszeniem o rozpoczęciu tj. 7 stycznia br. od godziny 14:00. Od tego dnia (nie wcześniej) Ministerstwo będzie przyjmowało zgłoszenia na szkolenia. Ponadto Ministerstwo informuje, iż - szkolenia w tej edycji odbywać się będą w oparciu o schemat: 16 godzin (2 dni szkoleniowe) - blok stały dla wszystkich uczestników (Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz techniki legislacyjne) oraz 16 godzin (2 dni szkoleniowe) - blok do wyboru (m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, świadczenia rodzinne i pomoc społeczna, podatki i opłaty lokalne, zamówienia publiczne, ochrona środowiska, papierowy i elektroniczny obieg dokumentów). Wybór grup szkoleniowych (tematyka) odbywał się będzie na etapie rekrutacji do projektu. W 2013 roku zostaną przeprowadzone dwie edycje szkoleń, rekrutacja odbywa się jedynie do pierwszej edycji szkoleń. Ministerstwo zastrzega, iż grupy szkoleniowe nie mogą liczyć więcej niż 20 osób, w związku z powyższym ilość miejsc na szkolenia jest ograniczona. Poza osobami z list rezerwowych z 2012 r. decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Załączniki

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.