Oceń się i ucz się od najlepszych – Prezentacja i nagradzanie za doskonałość w administracji publicznej.

Oficjalne ogłoszenie konkursu Europejskiej Nagrody Sektora Publicznego – EPSA 2013, Bruksela 25 stycznia 2013, Budynek Komisji Europejskiej Berlaymont.

 

Europejska Nagroda Sektora Publicznego (EPSA) przyznawana po raz trzeci przez Europejski Instytut Administracji Publicznej, raz jeszcze skupia najlepsze, najbardziej innowacyjne, najbardziej efektywne organizacje sektora publicznego z całej Europy. Trzynastu europejskich partnerów oficjalnie wspiera kolejną edycję EPSA w 2013 r.

Dla wszystkich europejskich administracji, EPSA tworzy wysoko oceniane know-how i istotne rezultaty, które mogą być użyte w celu opracowania nowoczesnych rozwiązań i stworzenia możliwości do wymiany doświadczeń.

Europa – a w istocie cały świat – stoi obecnie przed najgłębszym ekonomicznym i finansowym zagrożeniem w najnowszej historii. „Stary kontynent” ma olbrzymi problem z zadłużeniem, który w połączeniu z globalną recesją generuje kryzys w wielu krajach Unii Europejskiej. Ów kryzys musi być niezwłocznie rozwiązany przy pomocy odpowiednich środków. Jednak, jak te naglące problemy związane z finansową presją rozwiązać? To stanowi prawdziwe wyzwanie, nie tylko dla prywatnych przedsiębiorców, ale w szczególności dla sektora publicznego. Rządy i ich administracje publiczne podobnie jak w ostatnim czasie, także w okresie najbliższych 3-5 lat, będą pod mocną presją w kwestii wydatkowania środków publicznych.

Ujmując to w inny sposób, jedynym rozwiązaniem tego scenariusza wydaje się być zwiększenie wydajności i skuteczności, innowacyjność i wykorzystanie dobrych praktyk.  

Edycja Europejskiej Nagrody w 2013 r. wystartuje oficjalnie 25 stycznia 2013 r. w budynku Komisji Europejskiej Berlaymont w Brukseli, we współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego i Dyrekcją Generalną ds. Zasobów Ludzkich i Bezpieczeństwa Komisji Europejskiej. Mowa powitalna zostanie wygłoszona przez Maroša Šefčoviča, wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej i komisarza ds. instytucjonalnych oraz administracji.

Będzie to okazja do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami w języku angielskim o planie, warunkach uczestnictwa, a także z podstawowymi wytycznymi zgłaszania swoich osiągnięć do EPSA 2013. Okres zgłaszania się do konkursu trwa od 25 stycznia do 12 kwietnia 2013. Wszystkie istotne informacje znajdują się na stronie internetowej WWW.epsa2013.eu

EPSA – Podstawowe założenia

Grupa docelowa:EPSA skupia się na wszystkich szczeblach administracji publicznej z naciskiem na tematy charakterystyczne dla niej samej. Wszystkie europejskie instytucje sektora publicznego wszystkich szczebli, a także wszelkie przedsięwzięcia z sektora publicznego, agencje lub partnerstwa publiczno-prywatne są uprawnione do składania swoich projektów do nagrody. Wiodącym aplikantem w każdym przypadku musi pochodzić z sektora publicznego.

Zakres: EPSA nagradza projekty, które zakończyły się sukcesem, z konkretnymi i trwałymi rezultatami.

Tematyka: EPSA koncentruje się na rozpoznaniu i upowszechnianiu dobrych praktyk

EPSA 2013 – Nowe założenia

W przeciwieństwie do poprzednich edycji, jest tylko jeden przewodni temat dla wszystkich aplikujących do nowej edycji EPSA 2013 „Przetrwać burzę – kreatywne rozwiązania w czasie kryzysu”, w którym zwiększona efektywność i skuteczność odgrywa kluczową rolę.

EPSA 2013 nadaje nagrody ponadto w trzech kategoriach: administracja krajowa, regionalna i lokalna – więc dobre praktyki każdego szczebla administracji zostaną docenione i każda organizacja może rywalizować i porównywać się z projektami wywodzącymi się z tego samego szczebla.

Dodatkowo zostaną nadane dwa szczególne wyróżnienia:

Honorowe wyróżnienie za projekt dot. współpracy transgranicznej

Honorowe wyróżnienie za projekt dot. Współpracy między organizacjami z różnych szczebli administracji publicznej

Adres do kontaktu

Maastricht (Holandia), 12 grudnia 2012

Adres do kontaktu EPSA Team:

Pan Claude Rongione, Information Officer EPSA 2013

Europejski Instytut Administracji Publicznej

tel.: +31 (0)43 32 96 278; email: epsa2013@eipa.eu

www.epsa2013.eu

 

Oficjalni PartnerzyEPSA 2013:

Komisja Europejska

Austria

Dania

Niemcy

Węgry

Włochy

Luksemburg

Holandia

Norwegia

Polska

Szwajcaria

 

Przy wsparciu miasta Maastricht

i Prowincji Limburgii.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.