21 i 22 września - seminarium dla przedstawicieli Urzędów Wojewódzkich oraz Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Poświęcone węzłowym zagadnieniom dotyczącym nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego, w ramach projektu systemowego Dobre prawo – sprawne rządzenie (Działanie 5.2 PO KL).

 

Seminarium otworzyli Magdalena Młochowska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, doc. dr Marek Grzybowski Prodziekan Wydziału Prawa

i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz doc. dr Elżbieta Łojko, koordynator projektu „Dobre prawo – sprawne rządzenie” na Uniwersytecie Warszawskim.

Wśród poruszonych zagadnień znalazły się m.in. kwestie związane z funkcjonowaniem nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego w Polsce, rola organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa miejscowego. Oprócz tego problemy dotyczące praktycznego zastosowania prawa miejscowego oraz stanowienia i stosowania podatków lokalnych. W ciągu tych dwóch dni przedstawiciele Wydziałów Nadzoru i Kontroli Urzędów Wojewódzkich oraz Regionalnych Izb Obrachunkowych nie tylko dyskutowali, ale także podzielili się doświadczeniami i problemami związanymi ze swoją pracą. Seminarium to było także okazją do wysłuchania opinii autorytetów naukowych wśród, których są prof. Hubert Izdebski i prof. Jacek Jagielski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Organizatorzy seminarium planują przygotowanie publikacji, która będzie zawierała najciekawsze wystąpienia uczestników.

Konferencję zorganizowało Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim. 

  • 21-22 września. Seminarium RIO/UW projekt Dobre prawo sprawne rządzenie - Działanie 5.2 PO KL (fot. 2)
    21-22 września. Seminarium RIO/UW projekt Dobre prawo sprawne rządzenie - Działanie 5.2 PO KL (fot. 2)
  • 21-22 września. Seminarium RIO/UW projekt Dobre prawo sprawne rządzenie - Działanie 5.2 PO KL (fot. 1)
    21-22 września. Seminarium RIO/UW projekt Dobre prawo sprawne rządzenie - Działanie 5.2 PO KL (fot. 1)
  • 21-22 września. Seminarium RIO/UW projekt Dobre prawo sprawne rządzenie - Działanie 5.2 PO KL (fot. 3)
    21-22 września. Seminarium RIO/UW projekt Dobre prawo sprawne rządzenie - Działanie 5.2 PO KL (fot. 3)

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.