„Program Erasmus dla wybranych przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych"

Komisja Europejska, z inicjatywy Parlamentu Europejskiego i we współpracy z Komitetem Regionów zainicjowała działanie przygotowawcze pt. „Program Erasmus dla wybranych przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych" z myślą o poszerzeniu wiedzy i znajomości polityki spójności UE wśród europejskich, demokratycznie wybranych przedstawicieli poprzez szkolenia ad hoc i transnarodowe działania edukacyjne.

 

Wybrani kandydaci wezmą udział, przez okres sześciu miesięcy (jesień 2012 r. – wiosna 2013 r.) w trójetapowym szkoleniu, tzn.: 

  • Etap 1: Udział w imprezie OPEN DAYS 2012, która odbędzie się w Brukseli w dniach       8–11 października. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni do udziału w ogólnej sesji informacyjnej na temat celów i treści działania przygotowawczego oraz w co najmniej pięciu warsztatach na temat kwestii związanych z polityką spójności. Tematy warsztatów zostaną wybrane spośród ustalonego wykazu zagadnień dotyczących zintegrowanego rozwoju terytorialnego i rozwoju kierowanego przez społeczności lokalne.
  • Etap 2: Wizyty w miastach/regionach UE. Czerpiąc z wiedzy zgromadzonej podczas udziału w OPEN DAYS uczestnicy wezmą udział w 2,5-dniowej wizycie w terenie związanej z jednym z następujących tematów (propozycje):
  • rozwój kierowany przez lokalną społeczność;
  • wydajność energetyczna w mieszkalnictwie;
  • wydajność energetyczna w transporcie;
  • kultura i kreatywność jako motor odnowy terytorialnej;
  • partnerstwo obszarów miejskich i wiejskich;
  • zintegrowane podejście do włączenia społecznego i gospodarczego;
  • rewitalizacja terenów zdegradowanych .
  • Etap 3: Seminarium końcowe. Uczestnicy zostaną zaproszeni do udziału w dwudniowym seminarium w Brukseli, podczas którego będą mieli okazję lepiej zapoznać się z podjętymi tematami, omówić wyciągnięte wnioski i podzielić się wiedzą oraz zdobytymi doświadczeniami.

Dotychczas nie otrzymaliśmy żadnego zgłoszenia z Polski. Byłbym zobowiązany gdyby Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji rozpowszechniło tę informacje wśród polskich samorządowców.

Bliższe informacje są pod następującymi linkami:

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/tender/expression_en.cfm

http://ec.europa.eu/regional_policy/tender/pdf/expression/erasmus2012/tor_pl.doc

http://ec.europa.eu/regional_policy/tender/pdf/expression/erasmus2012/form_pl.doc

http://ec.europa.eu/regional_policy/tender/pdf/expression/erasmus2012/info_external_invited_experts_pl.pdf

  

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.